Zakažte ve školách mobily, vyzývá UNESCO. Měl by takový zákaz platit i v Česku?

Zdroj: Pexels/ Max Fischer

ČESKO – Chytré mobilní telefony dnes k našim životům patří prakticky neoddělitelně. Ostatně, život bez mobilu si asi jen málokdo dokáže představit. Totéž pak platí i pro děti. Zejména ty nejmenší s moderními technologiemi vyrůstají od narození. To je sice na jednu stranu skvělé, na stranu druhou ale mnohdy situace dospěje do fáze, kdy děti a dospívající své mobilní telefony nadužívají. Což nijak prospěšné rozhodně není. Ne náhodou tedy sílí hlasy, že v prostorách škol by užití mobilních telefonů mělo být zakázáno. Co na to odborníci? A jak jsou nastavena pravidla ve školách v Česku?

Dejte telefonům vale!

Že mobilní telefony nejsou univerzálně přínosným vynálezem, asi každý chápe. Ovšem zatímco mnozí dospělí se užití mobilu snaží sami omezit, děti a dospívající žádné zábrany nemají. A související rizika si neuvědomují. Není tedy divu, že organizace UNESCO, která kromě ochrany kulturního dědictví shromažďuje také data týkající se výuky, před užíváním mobilních telefonů ve školách varuje. V nové zprávě dokonce vybízí k tomu, aby školy mobilní telefony zakázaly úplně. Ačkoliv totiž v některých případech mohou být přínosné, při výuce spíše odvádějí pozornost, která je ovšem při učení klíčová. Dle výzkumu neurovědců totiž trvá až 23 minut, než se člověk zkoncentruje poté, co je vyrušen – a užívání mobilu ve škole vede k takovým vyrušením pravidelně. Na úplný zákaz už mnohé školy i celé regiony v některých zemích Evropy přistoupily. A hlásí lepší studijní výsledky, zejména pak těch dětí, které byly dříve studijně podprůměrné.

Faktem také je, že dle průběžných výzkumů studenti na druhém stupni ZŠ tráví na mobilu v průměru i 4 hodiny denně. Přičemž problémů se s touto praxí pojí více, než je na první pohled zřejmé. „Není to jen o užívání mobilů ve škole. Celkově jde o to, že když děti mají neustále v ruce mobilní telefon, jejich pozornost může stagnovat nebo postupně odumírat, což vzdělávání komplikuje,“ vysvětlila Kateřina Lukavská, psycholožka z Kliniky adiktologie 1. LF UK v Praze. Dle jejích slov je pak jedním z možných důsledků nadužívání mobilního telefonu také stále více se rozšiřující kyberšikana. S tou se dnes na českých školách setkává každé desáté dítě. Zákaz mobilních telefonů ve škole by tak přispěl i obecně k bezpečnějšímu prostředí.

Co na to odborníci?

Technologie jdou samozřejmě kupředu – a jen stěží by mohlo být přínosem, pokud by dětem byl kontakt s nimi zakazován. Ovšem tím, co je klíčové, je nejen poučení o rizicích, ale také vhodných způsobech, jak technologie užívat. „Bránit se pokroku, to není cesta. Optimální je naučit se s tím pracovat. V tomto ohledu by spíše škola mohla pomoci, než aby něco zakazovala,“ shrnula tak svůj pohled Lukavská, byť s tím, že chápe i důvody, proč někdo vybízí přímo zákazu. „Zákaz by byl vlastně krok zpět – připravili bychom se tím o možnost, aby si děti ve škole osvojily zdravé návyky užití mobilních technologií, což je velmi důležité,“ uzavřela.

Aktuálně přitom náš školský zákon umožňuje ředitelům užití mobilních telefonů ve školách omezit, nebo i zakázat. A odborníci se shodují, že související legislativa je dostatečná, jelikož by mělo být plně v kompetenci ředitele a jeho pedagogického sboru, aby o podobném opatření rozhodoval. Na druhou stranu však nelze opomíjet ani úlohu rodičů – ti by neměli podcenit „domácí přípravu“. Tedy vybavit dítě dovednostmi, které mu umožní, aby mobilní telefon dokázalo využívat zdravě, bezpečně, a umělo ho také ve vhodnou chvíli odložit.