U paneláků v Přerově vznikne nová zelená oáza, kolem Strhance se bude kácet

U pobočky Městské knihovny v Přerově – směrem do Sokolské – se začne v příštím roce budovat dešťová zahrada.

PŘEROV – Dešťová zahrada – ráj pro lidi, zvířata i rostliny. Vodní prvek, který potěší zejména děti. Budky pro netopýry a ptáky. A taky nové stromy, které nahradí ty staré a nebezpečné, které rostou podél mlýnského náhonu Strhanec. To všechno je součástí projektu, který s podporou Norských fondů chystá v příštím roce v ulicích Sokolská a Na Hrázi přerovská radnice.

„Nová zelená oáza, vybudovaná v blízkosti panelového sídliště, má zajistit maximální ochlazovací efekt, zadržet vláhu na daných místech a tím snížit rizika spojená s vysokými teplotami během letních měsíců,“ předeslal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal. Prakticky to bude vypadat tak, že ze svodu na budově pobočky Městské knihovny budou odvedeny do terénní prohlubně srážky a prostor se osadí vhodnými druhy rostlin, které vodu zachycenou ze střechy zužitkují. „Zejména děti ocení zbrusu nový herní prvek, kterým bude vodní hra s pumpou. Vznikne tu soustava malých rybníčků, v nichž se nejmladší návštěvníci mohou lidově řečeno čabrat. Zahradu navíc doplníme výukovými tabulkami s informacemi o správném hospodaření s vodou,“ popsal plánovanou dešťovou zahradu Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Nebezpečné stromy kolem Strhance půjdou k zemi

Projekt počítá také s lokalitou, která se nachází přes cestu. V ulici Na Hrázi jsou letité stromy, které při silnějších poryvech větru děsí místní obyvatele. Lokalitou se dlouhodobě zabývali odborníci a na základě průzkumu padlo rozhodnutí, že život některých vzrostlých stromů bude prodloužen navrhovanými udržovacími řezy, ovšem 75 havarijních stromů – ze 402 odborně posuzovaných – bude pokáceno a nahrazeno novými. „Odborníci doporučili výsadbu druhů, které snášejí vlhčí půdu. Půjde o vzrostlé stromy s kvalitním kořenovým balem jako je třeba střemcha, dub letní, lípa nebo javor mléč,“ upřesnil náměstek Dohnal. S ohledem na velký výskyt netopýrů a strakapoudů bude na místě podle jeho slov osazeno také 40 nových budek pro tyto živočichy.

Projekt „Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách Na Hrázi a Sokolská“ získal podporu z Norských fondů – dotace představuje 90 procent celkových nákladů, které činí částku ve výši téměř 7 milionů korun,“ konstatoval náměstek Vladimír Lichnovský. Kdo se chce seznámit s novou podobou lokality, bude mít možnost prohlédnout si v Kině Hvězda bannery s vizualizací. „Ty budou k vidění v předsálí v posledním zářijovém týdnu. V plánu je i veřejné projednání s občany,“ řekl na závěr Petr Školoud.