Program Nová zelená úsporám startuje. Kdo může získat dotace na opravu bytu či domu?

Zdroj: Pexels/Kindel Media

ČESKO – Vzhledem k tomu, že ceny energií jsou stále relativně vysoké, nemluvě o tom, že také průběžně kolísají, dávají smysl rozličná úsporná opatření. Ovšem nejen ta týkající se snížení teploty v domácnostech, ale i ta více koncepční – např. výměna oken, neefektivních kotlů či zateplení domu apod. Ovšem tato opatření již samozřejmě vyžadují také finanční prostředky, které mnozí nemají. I proto existují různé vládní dotační programy. Ministerstvo životního prostředí tak aktuálně spouští další vlnu dotačního programu Nová zelená úsporám. Co vše jej tvoří a kdo bude moci finance čerpat?

Kolik peněz a pro koho?

Již ve středu začal Státní fond životního prostředí registrovat žádosti v rámci jednoho z největších dotačních titulů – Nová zelená úsporám. Žádosti mohou zatím podávat majitelé bytových domů, příští týden, konkrétně 26. 9., se budou se svými žádostmi moci připojit také majitelé rodinných domů. Nově pak finanční prostředky budou proudit z Modernizačního fondu (dříve byly čerpány z Národního plánu obnovy, kde však již byly vyčerpány). Modernizační fond pak čítá až půl bilionu korun, s nimiž bude možné nakládat do r. 2030. „Nová zelená úsporám, resp. program House Energ, tvoří přibližně 14 % tohoto  programu. Zatím je k dispozici na 55 miliard na celý program, a to včetně Nové zelené úsporám light či Oprav dům po babičce,“ upřesnil Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí ČR.

Program Nová zelená úsporám je určený pro domácnosti, tedy rodinné a bytové domy, přičemž dotace je investiční a určena vlastníkům nemovitostí. Novinkou je však Nová zelená úspora light, která nabízí podporu i nízkopříjmovým domácnostem a umožňuje realizovat ta nejjednodušší opatření. „Nejen díky tomu, ale také díky programu Oprav dům po babičce či programům a bonusům pro bytové domy a nízkopříjmové domácnosti, rozšiřujeme segment klientů, kteří si mohou podat žádost o podporu – ta může mít řadu podob, od zateplování přes výměnu oken, obnovitelné zdroje až po hospodaření s dešťovou vodou. Portfolio je velmi široké,“ doplnil také Hrbek.

Podpora téměř pro každého

Velkým tématem je v souvislosti s programem Nová zelená úsporám také tzv. zálohové čerpání – tehdy se může žadatel pustit do rekonstrukce, aniž by sám měl dostatek peněž na kofinancování plánovaných úprav. „To je velká novinka, kterou jsme vyzkoušeli již v programu Nová zelená úspora light. Ukázalo se, že nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování může být problémem a může některé zájemce o podporu odradit,“ vysvětlil Hrbek. Zálohové čerpání pak bude součástí programu Oprav dům po babičce a bude dostupné pro vlastníky domů, kteří si chtějí zvelebit své bydlení, ale také pro bytová družstva a SVJ. Ta si díky státní podpoře budou moci vzít menší úvěry, takže nebude nutné navyšovat poplatky do fondu oprav.

Program Oprav dům po babičce se rozjede příští týden a jeho součástí bude nově tzv. majetkový test – ten byl zařazen dodatečně a je nastaven tak, že o podporu se může ucházet je ten, kdo vlastní pouze danou nemovitost, na níž má být dotace čerpána. Nesmí tedy vlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení. Podle zástupců ministerstva životního prostředí je pak finančních prostředků dostatek a mělo by se tak dostat na každého oprávněného žadatele. Také vyřízení žádostí by mělo být snadné a relativně rychlé. „Zjednodušili jsme systém podávání žádostí i administraci tak, aby to bylo co nejjednodušší a bylo třeba co nejméně papírování. Předpokládám, že by průměrná doba vyřízení mohla být jeden měsíc,“ uzavřel pak ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).