Jak zjistit, jestli máte v pořádku evidenci odpracovaných let pro získání důchodu a jak vysoký bude

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Jste ve věku, kdy již pomalu, ale jistě začínáte uvažovat o blížícím se odchodu do důchodu? Pak vás s velkou pravděpodobností bude zajímat, jestli máte odpracované potřebné roky. V opačném případě by to pro vás mohlo znamenat nemalé komplikace. Jak a kde tuto důležitou informaci zjistit? Bude vás čekat náročné obíhání úřadů, případně vysoké poplatky?

Proč je to důležité

Jak jsme psali již dříve, o nároku na starobní důchod rozhoduje nejen dosažení potřebného věku, ale také počet tzv. odpracovaných let. Ačkoli poctivě pracujete celý život, může se přihodit, že váš zaměstnavatel nesplnil řádně svou zákonnou povinnost a neoznámil ČSSZ informace, které měl. Často se tak děje v souvislosti se zánikem firem a podniků. Problémy mohou také nastat při střídání výdělečných období s tzv. náhradními dobami (např. evidence na úřadu práce, péče o dítě). Chybějící doby pak mohou znamenat komplikace při získání nároku na důchod, proto je vhodné si tyto údaje včas ověřit. Při podání žádosti o důchod tak nebudete zaskočeni případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o vaší výdělečné činnosti.

Na jaký úřad se obrátit a kolik zaplatíte

Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení. Můžete se na ni obrátit s žádostí o vypracování informativního osobního listu důchodového pojištění (zkratka IOLDP), který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu. Tato služba je zdarma.

Pro zaměstnance i OSVČ

Jedná se o přehled dob důchodového pojištění každého pracujícího – ať zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které má ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců předává do centrální evidence ČSSZ zaměstnavatel formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tamtéž zasílá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Jak podat žádost

Žádost o IOLDP můžete podat několika způsoby, a to vyplněním a odesláním tiskopisu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění :

  • písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
  • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3,
  • prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.).

Informativní důchodová aplikace

Velmi rychlé a pohodlné je také využití internetové důchodové aplikace (IDA). Jedná se o  online službu ePortálu ČSSZ, která vám během několika sekund poskytne informace ohledně odhadu výše starobního důchodu, data odchodu do důchodu a přehled započtených dob důchodového pojištění. Služba vyžaduje z důvodu bezpečnosti přihlášení přes Identitu občana či datovou schránku.

Schovávejte si evidenční listy

Zaměstnavatelé mají již řadu let povinnost vyhotovit evidenční list důchodového pojištění (ELDP) nejen pro ČSSZ, ale také pro zaměstnance a předat jim je. Určitě si tento dokument uschovejte. V případě problémů vám pomůže prokázat chybějící dobu pojištění