Jak být oblíbený mezi lidmi. Jsou klíčovými vzhled a inteligence?

Zdroj: pxhere.com, free image

Člověk je veskrze tvor společenský. Nechce tudíž stát na okraji zájmu ostatních, ale naopak chce být jimi přijímán, či dokonce vyhledáván. Jenže ne každému se to podaří. V čem spočívá tajemství oblíbenosti?

Někdo je rozšafný extrovert, který má potřebu obracet ke své osobě pozornost davů. Mnohým však úplně postačí, když vzbudí zájem u těch, kteří jsou naladěni na podobnou vlnu. Je to vzhled, inteligence nebo výřečnost, kterými přimějeme ostatní, aby vyhledávali naši společnost?

Upoutání pozornosti je fajn, ale co dále?

Atraktivní vzhled, nadprůměrný intelekt nebo výřečnost doplněná humorem dokážou bezesporu upoutat pozornost okolí. Jenže získání pozornosti je teprve první krok. Nikde není dáno, že ti, jejichž pozornost na chvíli získáte, vám ji budou ochotni věnovat i nadále. Určitě sami znáte situace, kdy jste se na večírku ve společnosti výřečného kolegy výborně bavili. Jenže to byl jeden večer. Při představě, že byste měli další hodiny poslouchat jeho pro vás již obehrané historky, aniž by vás pustil ke slovu na více než tři vteřiny, vám naskočí vyrážka. Podobně je to s velmi atraktivní ženou. Ta většinou zaujme pozornost mužů, zatímco u méně atraktivních kolegyň vyvolá spíše nevraživost, nicméně i jí se může stát, že ji po pár schůzkách nově nabytý zájemce ohodnotí slovy: „Pěkná, ale nudná/domýšlivá/tupá.“ A pustí ji k vodě nebo s ní bude udržovat styky zejména kvůli styku.

A co dál?

Lidé si vás totiž většinou oblíbí, nebo také neoblíbí, díky tomu, jak se ve vaší společnosti cítí oni sami. (Ano, lze to z jejich strany chápat jako určitou sobeckost, ale i ten největší altruista občas myslí jen na sebe.) Pokud je jim s vámi dobře, nebudou mít důvod před vámi utíkat, ale budou vás vyhledávat. Nyní se zákonitě nabízí otázka, jak se tedy chovat, aby jim bylo s vámi dobře.

Dejte najevo svůj zájem

Nejhorší společník je ten, který druhého nepustí ke slovu. Takže hovořte o sobě rozumně a hlavně dejte prostor tomu druhému. Ukažte, že se o něj zajímáte. Zejména v počáteční fázi navazování kontaktů, kdy se ještě moc neznáte a může nastat trapné ticho, ptejte se. Vyhněte se ožehavým tématům typu: „A jak se daří vaší ženě poté, co od vás utekla?“, zvolte raději něco neutrálního nebo oblast, o kterou se dotyčný zajímá.

Naslouchejte

Naslouchat znamená nejen slyšet druhého, ale také vnímat, co říká. Vnímaví lidé dokážou velmi rychle rozlišit, jestli se ptáte jen ze zdvořilosti a v podstatě je vůbec neposloucháte, nebo jestli je váš zájem skutečný. Jak? Třeba pokud během jejich odpovědí těkáte očima po okolí a bezmyšlenkovitě přikyvujete hlavou nebo podle vašich zorniček. Když vás někdo poslouchá se zájmem, většinou se na vás dívá a jeho zorničky se mírně rozšíří.

Pochvalte

Lidé rádi slyší slova ocenění. Zkuste tedy najít něco, co byste jim mohli pochválit. Samozřejmě, můžete použít i falešné komplimenty, pak ale riskujete, že vás prohlédnou. Navíc tím utrpí i vaše sebeúcta.

Buďte pozitivní

Zpravidla každý má svých starostí dost, takže netouží po tom, abyste jim na jejich bedra ještě naložili seznam všech křivd, kterých se na vás dopustilo okolí, případně je doplnili o rozsáhlý chorobopis vás a vaší rodiny. Snažte se na své tváři vykouzlit úsměv a pokuste se obrátit pozornost k pozitivním věcem. Trocha humoru, třeba i černého, protože starosti se nevyhýbají nikomu z nás, nikdy neuškodí.