Meandry, ryby a oživení mrtvého ramene. Stavba protipovodňových opatření na jihu Olomouce začne na jaře

Ilustrační foto mapy.cz

OLOMOUC – Na jaře v Olomouci začne stavba další etapy protipovodňových opatření, která ochrání jižní část města, konkrétně Nový Svět a Nemilany. Ochrana před velkou vodou bude vyřešena pomocí přírodě blízkých opatření. Povodí Moravy, investor akce, na konci října vybral zhotovitele stavby.

Připravovaná IV. A etapa řeší zajištění protipovodňové ochrany jižní zástavby Olomouce, konkrétně městských částí Nový Svět a Nemilany, pomocí přírodě blízkých protipovodňových opatření. „Naše řešení se opírá o princip, kdy k rozlivu dochází mimo zastavěné území. Povodňové vody nenarazí při opouštění území města na žádné překážky a volně se rozlijí do krajiny,“ říkl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Zahájit práce ještě v průběhu podzimu není možné kvůli hnízdění chráněných netopýrů. Po konzultaci s orgány ochrany přírody zahájí vodohospodáři práce na protipovodňových opatřeních na jaře.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

IV. A etapa přinese revitalizaci území, obnovu původní trasy řeky včetně meandrů, možnost rozlivu řeky do nezastavěného území nebo znovunapojení odstaveného ramene. „Projekt zahrnuje revitalizaci pravého břehu řeky Moravy u čistírny odpadních vod, rekonstrukci stávající pravobřežní odsazené ochranné hráze a napojení levobřežního odstaveného ramene, u kterého vznikne nová tůň,“ popisuje rozsah prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Mrtvé rameno se propojí s hlavním korytem řeky a podle Petra Loyky z odboru životního prostředí olomouckého magistrátu bude plné ryb.

Ochrana až před čtyřsetletou povodní

Tato etapa by měla maximálně omezit škody až při čtyřsetleté povodni, to znamená při povodňových průtocích až 650 kubických metrů za sekundu. Díky využití přírodě blízkých prvků,  vzniknou v jižní části města místa vhodná k procházkám a dalšímu trávení volného času. Navazuje na nedávno dokončenou II. B etapu zajišťující ochranu v samotném centru města.

Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy a měla by přijít na 170 milionů korun. Financování bude zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí, podílet se bude také statutární město Olomouc.