Právní pomoc se občas hodí každému. Jak nenaletět falešným advokátům

Zdroj: shutterstock

Téměř každý potřebuje aspoň někdy ve svém životě sepsat kupní, prodejní či darovací smlouvu, případně smluvně ošetřit zapůjčení peněz či poradit v otázce sporu. Zákony jsou se svými paragrafy pro běžného laika nesmírně složité, takže je určitě na místě vyhledat odbornou pomoc. Ne vždy však máme po ruce odborníka, kterého jsme si osobně prověřili. Mnohdy si musíme někoho najít. V podstatě stačí sednout za internet a už se na nás hrnou nabídky nejrůznějších odborníků a poradenských firem, které slibují bezproblémové vyřešení smluv a sporů. Avšak i zde platí známé heslo Důvěřuj, ale prověřuj. Mnohdy jsou totiž ve hře nemalé částky či majetek.

Právník vs. advokát

Tyto pojmy velmi často zaměňujeme. Skutečnost je však taková, že právníkem je ten, kdo dosáhne vysokoškolského vzdělání v oboru právo a náleží mu vysokoškolský titulu Mgr., případně JUDr. (Právníkem je tedy např. i soudce, státní zástupce, notář, podnikový právník, exekutor, advokát atd.) Advokátem je však pouze ten právník, který je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory (dále jen ČAK). Aby se tak mohlo stát, musí úspěšně složit rozsáhlou advokátní zkoušku, což je oborová profesní zkouška pokrývající hlavní části platného práva ČR.

Některá specifika advokáta

Dalším důležitým faktem je, že advokát musí být ze zákona profesně pojištěn na možné škody způsobené klientovi při poskytování právní služby. Minimální pojistný limit činí cca 7 000 000 Kč.

Pouze advokát je oprávněn obhajovat v trestních řízeních a zastupovat před ústavním soudem. Jestliže je účastník zastoupen advokátem a zároveň úspěšný v daném sporu, má právo na náhradu nákladů právního zastoupení, což jsou v dnešní době nemalé částky.

Advokát, na rozdíl od ostatních právních profesí, je vázán povinností mlčenlivosti, a to rovněž vůči orgánům státní moci (např. vůči policii, jestliže by měl vypovídat proti svému klientovi).

Falešný advokát

Pokud získáte kontakt na odborníka, který o sobě prohlašuje, že je advokát, není nic jednoduššího, než si jej ověřit v seznamu ČAK za pomocí speciálního vyhledávače. Do vyhledávače stačí zadat jméno dotyčného advokáta a okamžitě se dozvíte, jestli je v seznamu advokátů skutečně zapsán. Dozvíte se však také další užitečné informace jako kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu), číslo jeho datové schránky, IČO a evidenční číslo. Dále zjistíte, jestli svou advokátní činnost stále aktivně vykonává a jakým způsobem advokacii vykonává (např. samostatný advokát), případně jestli má k dispozici také koncipienty.