Stovky stromů a květnaté louky. Na jihu Prostějova vznikne nová zelená oáza

Vizualizace Nad Cihelnou z webu rozvijime.prostejov.eu

PROSTĚJOV – Do roka by na jihu Prostějova, kde jsou nyní jen širé lány, měla vzniknout příjemná příměstská krajina. Město tu chce nechat vysadit stovky stromů a založit květnaté louky. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části a měla by být hotová do listopadu příštího roku.

Prostějov nechal již před dvěma lety zpracovat krajinářskou studii na obnovu jihozápadního kvadrantu města, kde hodlá vybudovat takzvaný zelený prstenec města. Cílem je snížení prašnosti, větrné a vodní eroze, zvýšení přirozené schopnosti zadržování srážek, podpora biodiverzity a v neposlední řadě zvýšení možnosti rekreace v příměstské krajině. Důležitá je také adaptace na probíhající klimatické změny a jejich průvodní jevy. Tento úmysl teď začíná nabývat konkrétní podobu a město formulovalo veřejnou zakázku, kterou rozdělilo na dvě části. Biocentra v oblasti Nad Cihelnou a v místní části Žešov by měla být dokončena do listopadu příštího roku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Příjemné místo pro procházky a rekreaci

První část zakázky se týká vybudování biocentra vlokalitě Nad Cihelnou, kde je nyní jen orná půda bez staveb a vegetace. „Předmětem první části veřejné zakázky je realizace biocentra a části biokoridoru Nad Cihelnou v katastrálním území Prostějov. Rozloha řešeného území je 5,98 ha,“ píše se na webu města. Pro představu uvedená rozloha odpovídá velikosti skoro devíti fotbalových hřišť. Biocentrum by mělo připomínat rozvolněná lesní společenstva s lučními trávníky. Konkrétně by tu mělo být vysazeno 3014 stromů, 900 keřů a založena květnatá louka.

Druhá část zakázky se týká vybudování biocentra v místní části Žešov. Místo leží v centru rozsáhlé zemědělsky využívané plochy, rozloha řešeného území je 1,73 hektarů, což odpovídá ploše asi dvou a půl fotbalových hřišť. V současné době je tu jen orná půda bez staveb a vegetace. Kromě 212 stromů, 80 keřů a květnaté louky by tu měly vzniknout i vodní tůně.

Plán území