SROVNÁNÍ: Poplatek za odpad v okresních městech Olomouckého kraje

Nádoby na tříděný odpad
Ilustrační foto: nádoby na tříděný odpad v Evaldově ulici v Šumperku, zdroj Městský úřad Šumperk

OLOMOUCKÝ KRAJ – Odpadové hospodářství měst je o rok od roku finančně náročnější, a to zejména od roku 2021, kdy vstoupil v platnost nový odpadový zákon. Jeho cílem je odklonit ze skládek odpady, které tam nepatří. Současně se zdražováním roste i výše poplatku za odpad pro občany, i když ani vyšší poplatek zcela nepokryje náklady měst a ty musejí ještě nemalé částky doplácet za svého rozpočtu. Připravili jsme pro vás přehled, kolik činí poplatek za odpady v okresních městech Olomouckého kraje.

Začněme u krajského města. V Olomouci se letos poplatek za komunální odpad nezvyšuje, obyvatelé města platí 804 korun za rok. Naposledy se poplatek zvyšoval v roce 2020, kdy vzrostl ze 660 na 804 korun, tedy o 144 korun. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodí v daném roce, lidé nad 80 let věku a další specifické skupiny, jako například lidé umístění v domově pro seniory. Slevu 50 procent mají děti do 16 let věku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Prostějov

V Prostějově se letos poplatek za odpady zvyšuje ze 792 na 864 korun, tedy o 72 korun. Město zdůvodňuje zvýšení poplatku zvýšením nákladů na likvidaci odpadu. „Město předpokládá, že náklady na likvidaci odpadů na rok 2024 budou 69 000 000 korun. Z poplatku za odpad získá 29 000 000 korun. Takže i přes navýšení poplatku bude v roce 2024 doplácet částku zhruba 40 milionů korun,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodí v daném roce a lidé nad 80 let věku. Slevu 50 procent mají i lidé, kteří v daném roce dovrší 65 let věku, nebo lidé invalidní ve III. stupni.

Přerov

Také v Přerově letos zaplatí vyšší poplatek za odpady. Letos lidé zaplatí už 900 korun, to je o 100 korun více, než loni. Město zdůvodňuje zvýšení taktéž zvyšováním nákladů na svoz a likvidaci odpadu. „I při tomto navýšení by město za odpad doplácelo 6 milionů 300 tisíc korun, což znamená, že každému ze 43 762 poplatníků doplatíme 143,48 kaorun,“ vyčíslil primátor města Petr Vrána. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodí v daném roce a další specifické skupiny, jako například obyvatelé domovů pro seniory, děti v dětském domově, občané ve výkonu trestu, nebo lidé dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici.

Šumperk

V Šumperku se letos poplatek za komunální odpad nezvyšuje, obyvatelé města platí 840 korun za rok. Naposledy se poplatek zvyšoval v roce 2022, kdy vzrostl ze 744 na 840 korun, tedy o 96 korun. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodí v daném roce a další specifické skupiny, jako například lidé umístění v domově pro seniory, občané ve výkonu trestu, nebo lidé dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnici. Pokud má fyzická osoba vlastní nádobu na odpad, má nárok na úlevu ve výši 72 korun za rok.

Jeseník

V Jeseníku se letos poplatek za odpady zvyšuje ze 696 na 840 korun, tedy o 144 korun. Město zdůvodňuje zvýšení poplatku stále se zvyšující mi náklady na provoz systému nakládání s odpady.  I přes zvýšení sazby bude město doplácet na každého poplatníka z městského rozpočtu, a to 42 procent z celkových nákladů. „Místní poplatek se netýká pouze popelnic, tzn. svozu směsného odpadu, ale zahrnuje také svoz a dotřídění separovaného odpadu, svoz a zpracování bioodpadu, provoz sběrných dvorů a další. Provozován je také zpětný odběr elektrozařízení, baterií a pneumatik. Dále systém zahrnuje ještě svoz objemných odpadů, svoz černých skládek a volně odložených odpadů kolem kontejneru a svoz odpadkových košů,“ vysvětlila Regina Weiserová, vedoucí Odboru životního prostředí na jesenické radnici. Očekává se také navýšení nákladů z důvodu zvýšení sazby DPH. Od poplatku jsou osvobozeni například lidé umístění v domově pro seniory a občané ve výkonu trestu. Slevu 50. procent mají lidé nad 85 let věku.

TABULKA: Navýšení poplatku za komunální odpad v okresních městech Olomouckého kraje

Poplatek v roce 2023

Poplatek v roce 2024

Zvýšení

Olomouc

804

804

0

Prostějov

792

864

72

Přerov

800

900

100

Šumperk

840

840

0

Jeseník

696

840

144

Dotřiďovací linka komunálního odpadu

V Olomouci má vzniknout nové odpadové centrum za 450 milionů korun. Zde by měla být umístěna dotřiďovací linka, která za jeden den dokáže vytřídit až 198 tun směsných komunálních odpadů i separovaného odpadu. Část vytříděného odpadu bude sloužit jako alternativní palivo pro energetické zdroje nebo surovina pro další materiálové využití. Pouze malá část odpadu skončí na skládce. Díky tomu budou města připravena na zpřísnění podmínek nakládání s odpady. Od roku 2030 totiž nebude možné vyvážet na skládky neupravený komunální odpad. Skládkování odpadu, který zůstane po důkladném vytřídění, bude pro města navíc dražší.

Do projektu jsou kromě Olomouckého kraje prostřednictvím nákupu akcií zapojeny další města a obce z Olomouckého kraje. „Projekt Odpady Olomouckého kraje velmi dobře naplňuje vizi, kterou si jeho nositelé stanovili při jeho restartu po roce 2020. Tedy, že města a obce budou řešit nakládání s odpady ve spolupráci s Olomouckým krajem svépomocí a že zisky z tohoto projektu zůstanou v rukách našich členů. Plně doufám, že se tak bude dařit i nadále,“ vyjádřil se Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Odpadové centrum by mělo začít fungovat od roku 2026, projekt už obdržel environmentální povolení EIA. To znamená, že výstavba linky nemá na životní prostředí negativní vliv a může se začít oficiálně stavět.