Plátce daně z nemovitosti čeká řada změn, někde i mnohonásobný nárůst její výše

Zdroj: Pexels/Kindel Media

ČESKO – Daň z nemovitosti platí majitelé domů, bytů, pozemků ad., nové podání daňového přiznání k dani z nemovitosti se pak do loňského roku týkalo jen těch, kdo v roce uplynulém nově nabyli nemovitost či pozemek. Vládní úsporný balíček ale od 1. 1. 2024 zavádí mnoho změn, takže nově se povinnost podat přiznání bude v některých případech týkat i těch, kdo již byli k platbě daně přihlášeni v minulosti. Vedle toho ale také významně naroste výměra daně…

Změny v legislativě

V rámci vládního úsporného balíčku prošla také novela zákona o dani z nemovitých věcí. Ta obsahuje na 40 různých změn a konkrétně k devíti z nich se pojí nová povinnost podat daňové přiznání. Zmínit lze v této souvislosti např. danění garáží a domů pro rekreaci podle zápisu v katastru, který se pro určení daně stává klíčovým. Konkrétně např. u garáže je nutné zkontrolovat, co přesně je uvedeno v katastru v řádku „způsob užití“. Pokud totiž nějaká stavba byla doposud užívána jako garáž, ale v katastru je účel užití jiný, je třeba podat přiznání. Vedle toho je novinkou rozšíření definice zpevněné plochy pozemků a také změny v pravidlech osvobození od platby daně. Stávajících plátců daně z nemovitosti se však nejvíce dotkne zvýšení její sazby, které bude minimálně 80%.

Jaká jsou pravidla?

Termín pro podání daňového přiznání je v případě nemovitých věcí určen na 31. 1. 2024. Přiznání je možné vyplnit písemně nebo elektronicky (ti, kdo mají aktivní datovou schránku, však musejí přiznání podat elektronicky). Na základě přiznání pak finanční úřad do 22. 5. pošle plátcům nové výměry, a to složenkou, platebním výměrem nebo prostřednictvím datové schránky. Nelze ovšem spoléhat na to, že pokud výměr do daného data nedorazí, platit daň není třeba. V případě, že má plátce daně zaplatit daň z nemovitosti ve výši do 5 tisíc korun, musí tak učinit do konce května. Pokud výměra částku 5 tis. Kč přesahuje, lze úhradu rozložit do dvou stejných splátek. První musí být zaplacena do posledního května, druhá do posledního listopadu téhož roku.

Jak se daň počítá (a jak vzroste?

Výsledná částka, kterou musí majitelé nemovitostí uhradit, je tvořena dvěma částmi. První se odvíjí od toho, jak je nemovitost využívána – a dle toho je určena základní sazba daně vzhledem k metrům čtverečním. Druhou částí je pak tzv. místní koeficient, který si nastavují samy obce. Tento koeficient se může pohybovat v rozmezí od 0,5 do 5 a tímto číslem je pak násobena vypočtená daň. Ačkoliv tedy letos dojde k rapidnímu navýšení daně o 80 %, v některých případech bude nárůst kvůli rozhodnutí obcí tento koeficient také navýšit ještě vyšší. Veškerý výnos daně z nemovitosti pak zůstane obcím, těm ovšem bude na druhou stranu snížen příjem ze sdílených daní obcí (DPH, daň z příjmu právnických osob) ve výši 10 mld.

Pro ty, kteří si vzhledem k řadě změn v dani z nemovitosti nebudou jisti tím, zda se na ně povinnost podat přiznání vztahuje, nebo ne, jsou nově zřízeny speciální poradenské telefonní linky. Od počátku ledna také pracovníci finančních úřadů míří na výjezdy do terénu a na jednotlivých obcích podávají občanům související informace.