Účinky smíchu na naše zdraví. Může léčit, ale pozor, abyste si neublížili

Zdroj: pxhere.com, free image

Říká se, že jedna minuta intenzivního smíchu prodlouží život o hodinu. Platnost tohoto rčení z pohledu medicíny patrně ještě žádný lékařský výzkum nezkoumal, nicméně i lékaři souhlasí s tím, že smích, jakožto produkt naší dobré nálady a vnitřní veselosti, má na naše zdraví jednoznačně pozitivní vliv. Podívejme se nyní na to, co taková dobrá nálada „říznutá“ smíchem nebo alespoň pořádným úsměvem může v našem těle ovlivnit.

Kdysi byl proveden experiment, kdy jedné skupině pacientů byly promítány humorné filmy, zatímco druhé skupině se promítaly filmy běžné. Po určité době se ukázalo, že pacientům přikrmovaných dávkou humoru se obecně dařilo o lépe, a to nejen podle jejich subjektivních tvrzení (sami pacienti tvrdili, že se cítí lépe), ale také dle objektivního zjištění lékařů (např. rychlejší rekonvalescence, intenzivnější rehabilitace).

Snižuje stres a působí proti špatné náladě

Vnitřní pohoda a smích jsou spjaty s produkcí hormonů serotoninu a endorfinu. Tyto hormony tlumí stres a způsobují dobrou náladu. Smích má relaxační účinky, zároveň snižuje pocity úzkosti, vnitřního napětí a pocity smutku.

Procvičuje vaše svaly a pročistí oči

Smích dokáže zaměstnat spoustu svalů, které by jinak ležely ladem a vesele ochabovaly. V prvé řadě zapojuje obličejové svalstvo, dále pak svalstvo trupu. Jen si všimněte, jak vás někdy po pořádném řehotu bolí břišní svaly. Ne nadarmo se říká „smál se, až se za břicho popadal“. Na druhé straně smích může v některých částech těla napětí uvolnit, např. v končetinách, od čehož pochází rčení „válel se smíchy“. Někdo při pořádném výbuchu smíchu vyloženě poklesne v kolenou a musí se smát v podřepu. Také není výjimkou, že člověku začnou od smíchu slzet oči. Tyto slzy se nazývají emocionální a mají poněkud jiné složení než klasické slzy. Obsahují větší množství různých hormonů a mnohdy přinášejí psychický pocit úlevy, přičemž oko také propláchnou.

Tlumí bolest

Hormony serotonin a endorfin mají zároveň analgetické účinky. To znamená, že tlumí bolest. Všimněte si, že když si třeba něco bolestivě narazíte, tak pokud se vám podaří zaměstnat se činností, která vás baví, nebo se dokonce od plic zasmát s přáteli či u dobrého filmu, tak s úžasem zjistíte, že jste chvílemi na bolest téměř zapomněli. Naopak, pokud se utápíte v nečinnosti a smutku, vnímáte bolest o to víc. Je na ni totiž soustředěna veškerá vaše pozornost, a navíc bolest není tlumena dotyčnými hormony.

Údajně posiluje imunitu

Má se také za to, že dobrá nálada a smích podporují imunitu. Ozývají se sice nesouhlasná tvrzení, která říkají, že nic takového nebylo seriózním výzkumem prokázáno. Vzpomeňte si však na to, jak se vám stůně, když k vám přijde někdo, kdo se na vás mile usměje, řekne něco veselého, podá teplý čaj a pohladí vás. Pak máte chuť přečíst si nějakou humornou knížku a je vám prostě na světě líp. Je to něco nesrovnatelně jiného, než když ležíte, hledíte hodiny do stropu a připadáte si opuštění jako pes u boudy.

Pozor! Může být i nebezpečný

Tak jako každý lék i smích má své kontraindikace. Pokud jste např. po operaci břicha, tak se rozhodně nesmějte. Nejen že vás to bude bolet, ale ti obzvláště šikovní by si třeba mohli porušit čerstvé stehy. Intenzivní smích také není vhodný pro ty, kteří mají slabé svěrače, mohli by pak utrousit nějakou nechtěnou loužičku. U velmi intenzivních záchvatů smíchu může dojít k vykloubení čelisti nebo pádu díky tomu, že se člověku podlomí dolní končetiny.

Možná časem právě pro tyto případy přijde nějaká chytrá obchodní firma se speciální nabídkou pod světácky znějícím názvem set of protective equipment for safe laughter. Tedy sada vybavení pro bezpečný smích, která bude obsahovat přilbu, fixátor sanice proti vykloubení, chrániče na kolena a inkontinenční pomůcky.