Chodník do lázní či revitalizace sídliště. Jeseník letos chystá investice za desítky milionů korun

Priessnitzova ulice, foto a zdroj Městský úřad Jeseník

JESENÍK – Jeseník v současnosti připravuje několik investičních akcí, u mnohých čeká na výsledek dotačního řízení. Na únorovém zasedání zastupitelstvo město představilo aktuální informace.

Největší investiční akcí pro letošní a příští rok je první etapa úpravy dispozic a rekonstrukce budovy IPOSu na ulici Karla Čapka , kde sídlí městský úřad a různé úřady státní správy. Tato plánovaná modernizace má za cíl nejen naprosto nezbytné opravy, ale také centralizaci úřadů a dosažení finanční úspory. „V současné době probíhá hodnocení tří nabídek od stavebních společností, přičemž předpokládaná hodnota akce činí 129 milionů Kč bez DPH, nejnižší nabídková cena byla o 7 % nižší,“ uvedlo město na webu.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Chodník do lázní a revitalizace školy při Priessnitových lázních

Letos se obyvatelé města dočkají také chodníku do lázní. Do výběrového řízení na výstavbu chodníku se přihlásily čtyři stavební společnosti. Předpokládaná hodnota této zakázky byla přibližně 40 milionů korun bez DPH, nejnižší nabídková cena byla o 44 procent nižší. Pro tuto akci je k dispozici dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 85 procent způsobilých výdajů. Chodník dlouhý 1310,5 metrů povede po Priessnitzově ulici do areálu lázní, zároveň se doplní veřejné osvětlení a zrekonstruují se autobusové zastávky.

Třetí významnou zakázkou je revitalizace školního objektu v Kalvodově ulici, kde sídlí základní a mateřská škola při Priessnitzových lázních. Po kompletní generální opravě by budova měla rozšířit prostory Základní školy Jeseník. I zde se počítá s dotací z IROP ve výši 85 procent způsobilých výdajů. Další dotační prostředky byly žádány prostřednictvím Místní akční skupiny Vincenze Priessnitze.

Další akce

Město se rovněž pustí do revitalizace městské vily na Dukelské ulici. Více o rekonstrukci vily jsme psali v tomto článku. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podána je také žádost o dotaci na poslední V. etapu revitalizace sídliště 9. května a současně o dotaci na první tři etapy revitalizace sídliště Pod Chlumem. Na výsledek žádostí o dotace z Národní sportovní agentury se čeká v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí fotbalového hřiště s umělou trávou.

Kromě výše uvedených akcí jsou již realizovány nebo se aktuálně realizují následující projektové dokumentace: chodník Husova – Smetanovy sady, kde se čeká na dotaci z česko-polského projektu. Dále byl dokončen projekt chodníku na Šumperské ulici, zejména v části naproti starému Rejvízskému mostu. Probíhá zpracování projektu na Rejvízské ulici a zároveň na Lipovské ulici – směrem k Lipové-lázním. Pracuje se také na projektu zázemí multifunkčního hřiště včetně jeho zastřešení, další významnou projektovou akcí je technická vybavenost na Kalvodově ulici včetně parcelace pro rodinné domy. Zde se jedná přibližně o 20 parcel pro rodinné domy.