Chodí tu do práce, do školy a mají tu své domovy. V Olomouckém kraji žije přes 12 tisíc ukrajinských uprchlíků

Ilustrační foto Krajský úřad Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ – Některým lidem vadí, to ale nic nemění na faktu, že Olomoucký kraj se k lidem, které z jejich vlasti vyhnala válka, nepostavil zády. Dnes jsou tomu už dva roky, co jsme po probuzení četli v ranních zprávách informace o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu. Do České republiky od tohoto okamžiku začaly proudit desetitisíce válečných uprchlíků, mnozí našli azyl také v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj začal uprchlíkům ihned po začátku konfliktu intenzivně pomáhat, jako první v Česku zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Pomáhá dodnes. Uprchlíků bylo ale tolik, že krajská budova a posléze nafukovací stany před budovou nestačily. Jen za první čtyři dny centrum poskytlo pomoc stovkám lidí, kteří prchali před válkou – zejména ženám a dětem. Hlavní vlna ukrajinských uprchlíků přicházela na jaře a počet těch, kteří potřebovali pomoc, neustále narůstal. Olomoucký kraj tedy 7. března přesunul asistenční centrum do budovy bývalých Hanáckých kasáren a časem zřídil podobné středisko také v Šumperku. „Během prvního roku od začátku konfliktu se v kraji zaregistrovalo přes patnáct tisíc běženců, z toho sedm tisíc jsme jich  přijali jen za první měsíc. Aktuálně jich na území kraje registrujeme přes dvanáct tisíc, přesně 4 904 mužů a 7 281 žen. Více než 1 700 jich u nás navštěvuje mateřské, základní a střední školy. Pomáháme jim dodnes,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Pomoc trvá dodnes

Olomoucké KACPU je v současné době otevřeno na třídě Kosmonautů, slouží však už pouze uprchlíkům, kteří mají zajištěné vlastní ubytování. Ti, kteří ho nemají, a žádají tak o přidělení státního humanitárního ubytování, si o něj musí zažádat na KACPU v Ostravě. Tam, a zároveň v Brně, funguje také krátkodobé přístřeší. Co v Olomouckém kraji funguje neustále, je krajský Tým koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny zřízený v květnu 2022 pod Střediskem sociální prevence Olomouc. Ten pomáhá uprchlíkům se začleněním do české společnosti a podporuje spolupráci organizací a institucí, které se na tom podílejí.

„Potřeby a rizika, na které reagujeme, se v čase měnily a závisely na mnoha faktorech, jako počet příchozích, možnosti obcí, kapacity bezplatného ubytování a legislativní změny. Informace o novinkách komunikujeme k ukrajinské komunitě i k partnerům v kraji a společně se snažíme na změny připravit nejen samotné uprchlíky, ale i obce a pomáhající organizace,“ popsala Barbora Žůrková, krajská koordinátorka pro adaptaci a integraci držitelů dočasné ochrany. „Dále ve spolupráci s místními aktéry koordinujeme řešení složitých situací, například končící velkokapacitní ubytovny nebo přetížení obcí s velkým počtem uprchlíků,“ doplnila.

Aktuální informace pro uprchlíky o materiální pomoci, zaměstnávání, ubytování a poradenství najdete ZDE. Novinky tým zveřejňuje také na Facebooku na profilu Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině.