V Prostějově se v dubnu otevřou brány památek. Rezervujte si prohlídku včas

Nový židovský hřbitov v Prostějově, foto Wiki Commons licence CC BY-SA 4.0

PROSTĚJOV – I letos se v Prostějově otevřou brány památek ve městě. Navštívit tak budete moci radniční věž, tajemná zákoutí kina METRO 70, Národní dům, depozitář Muzea a galerie Prostějov, nový židovský hřbitov, zámek na Pernštýnském náměstí a soukromou expozici harmonií. Na většinu prohlídek si musíte rezervovat svoje místo.

I v letošním roce otevře město Prostějov své památky dokořán. „Zájemci se budou moci podívat jak do tradičně navštěvovaných prostor, jako je například radniční věž, tak i do prostor, které se veřejnosti neotvírají běžně. Třeba tajemná zákoutí kina METRO 70. Premiérově také návštěvníkům ukážeme prostory v zámku, v nichž sídlila donedávna Domovní správa, a které chceme upravit jako výstavní prostory,“ nastínila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Radniční věž

Na radniční věž můžete vystoupat 2., 9., 16., 23. a 30. dubna vždy ve 13:00 hodin. Po zdolání 256 schodů můžete obdivovat vyhlídku na Prostějov a jeho okolí. V útrobách věže najdete expozice z historie i současnosti budovy radnice. Maximální kapacita prohlídky je 12 osob, zájemci o prohlídku se shromáždí před budovou nové radnice. Přednost budou mít objednaní. Rezervovat svoje místo si můžete na telefonním čísle 582 329 722.

Tajemná zákoutí kina Metro 70

Tajemná zákoutí kina Metro 70 si můžete prohlédnout 20. dubna v 10:00 a 11:30 hodin. Budova kina Metro 70 je v kontextu kulturních stánků věnovaných filmu v Česku v mnoha směrech ojedinělá a představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. Objekt postavený v letech 1965 – 1969 dle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově umístěn i kryt civilní ochrany. V rámci prohlídky budete moci nahlédnout i do těchto jinak nepřístupných prostorů. Maximální kapacita je 25 osob na prohlídku, rezervujte si své místo  prostřednictvím e-mailu: kino@metro70.cz. Uveďte jméno, čas prohlídky a počet osob.

Národní dům

Prohlídka národní kulturní památky Národního domu v Prostějově se uskuteční 7. dubna od 15 hodin. Národní dům v Prostějově, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry (1871-1923), patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Myšlenka stavby českého společenského a kulturního centra byla v Prostějově na konci 19. století chápána jako důležitá místní otázka. Národní dům je proměnlivou, jedinečnou a nezastupitelnou scénou každodenního prostějovského kulturního i společenského dění. V současné době v Národním domě, v jeho divadelní, spolkové a restaurační části organizuje a provozuje svou činnost Městské divadlo v Prostějově. Maximální kapacita prohlídky je 25 osob, rezervace na telefonním čísle 582 329 600 do 30. března. Zájemci se shromáždí u hlavního vchodu do divadla na Vojáčkově náměstí. Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, pohyb v budově není bezbariérový.

Depozitář Muzea a galerie Prostějov

Depozitář Muzea a galerie Prostějov si budete moci mimořádně prohlédnou 6. dubna od 14 hodin. Budova Muzea a galerie v Prostějově, takzvaná Stará radnice, byla postavena v první třetině 16. století, tedy v době velkého hospodářského a stavebního rozmachu Prostějova. Zdobí ji lodžie s arkádovými oblouky i honosný renesanční portál, který reprezentuje tehdejší rozkvět města, postavení purkmistra i konšelů. Od roku 1905 zde sídlí muzeum, které dnes spravuje Olomoucký kraj. Muzeum a galerie nabízí nejen stálé expozice, ale i krátkodobé výstavy. V rámci Bran památek dokořán budou mimořádně zpřístupněny depozitáře hlavní budovy na náměstí T. G. Masaryka 2, které budou veřejnosti otevřeny v doprovodu odborného průvodce. Veřejnost bude mít příležitost nahlédnout nejen do jinak uzavřených prostor muzea, ale zároveň se obeznámí s historickým a architektonickým kontextem budovy ve městě. Maximální kapacita komentované prohlídky je 10 osob, objednávat se nemusíte. 

Nový židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov budete moci navštívit 14. dubna od 14 hodin. Nový židovský hřbitov se nachází v Prostějově za Brněnskou ulicí a přiléhá k hřbitovu městskému. Stejně jako městský hřbitov je i tento kulturní památkou. Obřadní síň pochází z roku 1908 a byla vystavěna původně v secesním stylu. Po několika pozdějších opravách bohužel ztratila většinu svého původního rázu. Na hřbitově je pochována řada významných osobností židovské obce v Prostějově. Maximální kapacita prohlídky není určena, rezervace není nutná. Sraz účastníků je před branou hřbitova

Zámek na Pernštýnském náměstí

Zámek si budete moci prohlédnout 27. dubna v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Zámek se postupně otevírá veřejnosti a budete mít možnost vidět uvolněné prostory po Domovní správě, které se v budoucnosti stanou výstavními prostorami. Prostějovský zámek patří mezi nejvýznamnější historické stavby města a je spojen s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů. První zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. Předchůdcem zámku byla tvrz. Maximální kapacita prohlídky je 20 osob, rezervace se přijímají na telefonním čísle 582 329 722

Soukromá expozice harmonií

První soukromou expozici harmonií v České republice na adrese Prostějov, Rejskova 23 si budete moci prohlédnout 21. dubna ve 14, 16, 18, eventuálně ve 20 hodin. Expozice HARMONIUM – HISTORIE je v současnosti jedinou stálou expozicí ve Střední Evropě, která je věnována dnes již téměř zapomenutému hudebnímu nástroji, kterým je harmonium. Tato sbírka je největší svého druhu v České republice a obsahuje více jak 100 nástrojů postavených mezi lety 1855 – 1973 významnými výrobci a firmami v Evropě a USA. V expozici se konají pravidelné komentované prohlídky, výstavy a koncerty. Návštěvníci se mohou těšit na 34 vybraných nástrojů s hudebními ukázkami se zaměřením na tuzemské výrobce v rámci letošního Roku české hudby. Maximální kapacita prohlídky je 20 osob, rezervace na telefonním čísle 770 640 100, objednat se můžete do 19. dubna. Zájemci o prohlídku, která trvá 60 minut, se shromáždí 15 minut před zahájením na Rejskově ulici 23 v Prostějově. Přístup do expozice není bezbariérový (podkrovní prostory).