Návrh na kompletní reformu sociálních dávek směřuje ke schválení, co obsáhne majetkový test?

Zdroj: Pexels/SHVETS production

ČESKO – Sociální dávky jsou v Česku hojně diskutovány. Zatímco někteří tvrdí, že je často čerpají lidé, kteří je ve skutečnosti nepotřebují (příp. čerpají dávky namísto toho, aby pracovali), dle jiných je celý sociální systém natolik složitý, že ti, kdo by pomoc potřebovali, o ni ani neumí požádat. Kus pravdy bude na obojím, a proto se vláda rozhodla, že provede reformu celého systému. Jeho hlavním cílem pak není ani tak úspora (k čemuž v poslední době míří většina vládních opatření) jako spíš zjednodušení systému a také posílení motivace lidí k práci a aktivnímu hledání zaměstnání.

Jedna jednoduchá dávka

Aktuálně se mezi sociální dávky řadí příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a také přídavky na děti. Příspěvek na živobytí pak čerpá přes 64 tisíc českých domácností, doplatek na bydlení necelých 25 tisíc. Příspěvek na bydlení pobírá 275 tis domácností, ovšem zdaleka nejvyšší jsou počty těch, kdo pobírají přídavky na dítě – jedná se o téměř 310 tisíc domácností. Již z tohoto shrnutí je patrné, že ne každému může být vůbec jasné, jak se některé dávky od sebe liší. Natož aby si žádal o každou separátně. „Současný systém je nepřehledný, lidé se v něm nevyznají a často ani nevědí, že na něco mají nárok,“ uvedl v dané souvislosti ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Právě proto by místo čtyř stávajících dávek měla být vyplácena jedna dávka, a to v rámci kompletní reformy sociálního systému.

I nová dávka by však měla být tvořena čtyřmi částmi, ty by dle návrhu mělo být možné čerpat v různých kombinacích. Novinkou bude žádost o příspěvek za celou domácnost – díky čemuž bude probíhat pouze jedno správní řízení a podání žádosti se tak zjednoduší. Umožněno bude podávat žádosti jak v papírové formě, tak i online – přitom právě v online prostředí se navíc některé požadované části díky propojení s úřady vyplní automaticky.

Majetkový test

Pro nárok na novou dávku má být základní hranicí životní minimum vynásobené koeficientem 1,43. Rodinám, které hranici přesáhnou, se některé částky budou snižovat, ale postupně, nikoliv skokově. Novinkou v celém sytému pak bude tzv. majetkový test, jímž žadatelé o dávku budou muset projít. Na podporu pak (dle stávajícího návrhu) dosáhne ten, kdo vlastní jednu nemovitost k bydlení a maximálně ještě jednu další (např. k rekreaci) a na účtu má maximálně 200 tisíc korun (pokud o podporu bude žádat jeden člověk). V případě, že budou žádat dva lidé ze společné domácnosti, finanční limit se zvýší na 250 tisíc, půjde-li o pěti- a vícečlennou rodinu, limit bude činit 400 tisíc. Dle predikcí ministerstva by pak měly systémem projít přibližně dvě třetiny stávajících žadatelů.

Část opozice dokonce navrhuje i kontroly v domácnostech. „Když tam ty kontroly nebudou, celá ta akce se bude jevit jako zbytečná, stále by mohlo docházet k podvodnému jednání,“ uvedla Lucie Šafránková (SPD), místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru.

Kdy novinky vstoupí v platnost

Aktuálně byl dokončen návrh zákona, jenž tento týden míří do meziresortního připomínkového řízení. Dle slov Jurečky by ke schválení mělo dojít během léta. Účinnosti by tedy měl zákon nabýt příští rok. Opozice návrh v podstatě podporuje, ale chce ještě řešit to, aby o podporu nepřišli lidé, kteří dávky skutečně potřebují (a aby novinka neměla negativní dopady na děti).