ZBOURAT!? Hotelový dům Strojař v Přerově má svoje dny nejspíš sečtené

Hotelový dům Strojař na Velké Dlážce

PŘEROV – Město Přerov uvažuje o zbourání nevyužívaného hotelového domu Strojař. Na místě stavby z roku 1968 na Velké Dlážce by měl vyrůst moderní bytový dům. O záměru budou ještě v pondělí 15. dubna hlasovat zastupitelé.

Opuštěný panelový hotelový dům Strojař v Přerově se dostává blíže ke svému řešení. Celá lokalita, která je díky své poloze v blízkosti historické části města ceněná, by měla projít revitalizací. Radní už odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor. Šestapadesát let stará budova, která je v majetku Přerova, by měla být zbourána – a na jejím místě má vyrůst moderní bytový dům. Externím administrátorem této zakázky se stala pražská společnost MOBA, s jejíž pomocí by mělo být nalezeno nejlepší architektonické a provozní řešení. „Věříme, že v rámci soutěžního dialogu se s pomocí administrace této společnosti dopracujeme k projektu, který tuto významnou lokalitu zcelí – budeme dbát na kvalitní urbanistické a architektonické ztvárnění a také na udržitelnost technického řešení,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Kolik to bude stát?

Za služby spojené s administrací a organizací soutěžního dialogu by měla být společnosti MOBA vyplacena částka ve výši 2 miliony 323 tisíc korun s DPH, skicovné přijde na 2 miliony 200 tisíc a dalších 300 tisíc dostane za svou práci komise. Náklady na vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci výstavby jsou odhadovány na 24 milionů včetně DPH. „Kolik přesně bude stát samotná výstavba nevíme, ale celkové předpokládané propočtené investiční náklady jsou bezmála 312 milionů korun,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Oblast, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra a navazuje na historickou zástavbu na nábřeží řeky Bečvy, by se tak v konečné fázi měla stát chloubou města.

Historie místa

Panelový dům Strojař byl postaven v roce 1968 na Velké Dlážce jako svobodárna pro zaměstnance Přerovských strojíren. V roce 2000 ho získala do majetku armáda, která zde ubytovávala své vojáky z nedaleké vrtulníkové základny. Od ní koupilo Strojař za 42 a půl milionu korun město Přerov. Zastupitelé se totiž v roce 2015 obávali, že by v objektu se 144 malými bytovými jednotkami mohla vzniknout ubytovna, která by do Přerova přilákala stovky sociálně slabých a potenciálně problémových lidí – proto hlasovali pro koupi.

V průběhu let zástupci Přerova přicházeli s nápady, jaká forma bydlení by mohla v nevyužívaném objektu vzniknout, ale s finanční náročností přestavby se postupně všechny nápady stávaly nerealizovatelné – dům byl postaven s parametry ubytovny a jeho přestavba by byla nákladná. Jednou z možností bylo i objekt prodat, ale ani tato varianta nakonec neprošla. Architektka města Alice Michálková prezentovala zastupitelům svůj postoj – přiklonila se k názoru, že by nejideálnějším řešením bylo hotelový dům i s přilehlou restaurací zbourat a zabývat se revitalizací místa, které by dostalo šanci na novou a moderní bytovou zástavbu.  Stavba „na zelené louce“ by mohla být zahájena do pěti let. Novou podobu místa pomůže hledat rovněž nově zřízený jedenáctičlenný výbor, složený ze zástupců města. Výbor by se měl poprvé sejít ještě v dubnu.