Nebezpečný přechod v Přerově. Město otálí s úpravou už deset let

Nevyhovující přechod pro chodce v ulici Bratrří Hovůrkových v Přerově, foto Krajský úřad Olomouckého kraje

PŘEROV – V Přerově v ulici Bratří Hovůrkových je na silnici první třídy I/55 nevyhovující přechod. Je moc dlouhý a nemá dostatečné osvětlení. Olomoucký kraj město Přerov, které musí úpravu přechodu řešit, na tento problém upozorňuje už deset let. Zatím ale nebyla vypracována ani projektová dokumentace na úpravu přechodu.

Přechod pro chodce v ulici Bratří Hovůrkových v Přerově je dlouhý 12 metrů, současné normy a technické předpisy umožňují maximální délku stávajícího přechodu 7 metrů. Olomoucký kraj město Přerov na tento problém upozorňuje už deset let. Požadavek na úpravu přechodu vzešel od Policie České republiky. Na základě tohoto požadavku se před zmíněnými deseti lety uskutečnilo jednání za účasti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Policie ČR a Statutárního města Přerov, na kterém byl vznesen požadavek města na dočasném ponecháním přechodu pro chodce, s tím, že město zadává projektovou dokumentaci na úpravy. V dalších letech se krajští úředníci na všech jednáních týkajících se dopravy opakovaně dotazovali přerovských úředníků na stav dokumentace. Marně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na síti X, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Musí se něco stát, aby město začalo jednat?

Vzhledem ke skutečnosti, že v letech 2018 – 2023 probíhalo v centru města několik významných dopravních staveb a silnice I/55 v ulici Bratří Hovůrkových byla využívána jako objízdná trasa, měl Přerov další čas na přípravu. Bohužel však k dnešnímu dni nebyla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace a žádná informace o tom, v jaké fázi tato dokumentace je a v jakém časovém horizontu se počítá s realizací.

„Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako příslušný silniční správní úřad, byl dostatečně tolerantní a Statutárnímu městu Přerov poskytl dostatek času na řešení celé situace. Na problém s přechodem jsme zástupce města naposledy upozorňovali před dvěma měsíci v rámci kontrolního dne na stavbě dálnice D1,“ uvedl František Pěruška, vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu.

Patří Přerov do oslovské lavice?

Na území kraje bylo na silnicích prvních tříd celkem čtyřicet nevyhovujících přechodů. Ten přerovský je poslední z nich, který nebyl dosud upraven. Ostatní města a obce zbývajících devětatřicet přechodu na svém území upravili do jednoho roku.