Z Litovle do Nasobůrek pěšky či na kole bezpečně po nové stezce

Ilustrační foto

LITOVEL – V Litovli začnou v květnu se stavbou smíšené stezky pro chodce a cyklisty do Nasobůrek. Stezka povede podél frekventované krajské silnice druhé třídy a umožní tak chodcům a cyklistům bezpečnou cestu do této části města.

Město Litovel začne stavět smíšenou stezku z Litovle do Nasobůrek. „Jedná se o další z investičních akcí města s cílem podpořit bezpečnost chodců a cyklistů podél frekventované ůkrajské komunikace II/635 vedoucí z Litovle do místní části Nasobůrky,“ řekli o významu této akce zástupci města. Nový úsek stezky bude mít 720  metrů. Kromě stezky bude také vybudovaná nová lávka přes řeku Loučku, bude upravena autobusová zastávka, kde vznikne nové nástupiště, a podél stezky vzniknou nová parkovací stání. Projekt řeší rovněž vybudování dlážděných vjezdů a chodníků včetně úpravy veřejného osvětlení a ozelenění nové stezky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na síti X, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Hotovo by mělo být v listopadu. Stezka vyjde na necelých 15 milionů korun, přičemž bude podpořena z evropských peněz , konkrétně z Integrovaného operačního programu (IROP).