Elektřina i plyn na příští rok je pro Pardubický kraj zajištěna

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – O nákupu elektrické energie a plynu pro Pardubický kraj na příští rok jednala krajská rada v pondělí. Částku nad stanovenou hranici stanovenou nařízením Vlády České republiky bude dodavatelům kompenzovat stát.

Na jednání krajské rady se třetího listopadu rozhodlo o nákupu energie v celkovém ročním objemu. „Obchod se uskutečnil s tím, že pro veřejný sektor je stěžejní nastavený strop kdy cena komodity činí 6 050 korun včetně DPH za megawatthodinu bez doplatků za distribuci,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Částku nad zastropovanou hodnotu doplatí dodavateli stát.

U dodávek plynu vypočítává cenu za každé odběrné místo zpětně dodavatel. „Vláda určila spotový index, podle kterého se budeme řídit. K němu se připočte přičítací marže ve výši 199,90 korun za megawatthodinu bez DPH,“ řekl radní Pardubického kraje Alexandr Krejčíř. Maximální cena stropu je stanovena na 3 025 korun včetně DPH za megawatthodinu.