Letos si v areálu zimního stadionu nezabruslíte

Bruslení Zdroj: Sportovní služby města Svitavy

SVITAVY – Na zimním stadionu se modernizuje chladící technologie ledové plochy. Nebude proto možné v letošní sezoně 2022/2023 zhotovit ledovou plochu a na ní bruslit.

Během měsíců června a července došlo k dokončení modernizace části šaten, podpořených dotací. V současnosti se dokončuje část, financovaná z rozpočtu města. „Bohužel k velkým průtahům, způsobeným ze strany poskytovatele dotace a samotným zadávacím řízením, byl vybrán zhotovitel pro modernizaci chladící technologie až v samém závěru měsíce září, kdy teprve došlo k podpisu smlouvy o dílo a k předání staveniště,“ uvedl Bronislav Olšán ze Sportovních služeb města. Nebude tedy možné udělat ledovou plochu na bruslení.

V rámci modernizace dojde k výměně i druhého kompresoru, vytvoření dvou úpraven vody a zbudování demineralizační jednotky, zlepšující přípravu vody pro údržbu ledu. Dojde tím ke snížení energií a snížení nákladů na provoz sportoviště. „Dobrou zprávou je, že naše další sportoviště se opět modernizací posune o notný krok kupředu, a to jak v zázemí sportovců, tak i v samotné technologii chlazení a systému měření, řízení a regulace,“ dodal Olšán.