Most Pavla Wonky čeká příští rok oprava

Most Pavla Wonky Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICE – Řidiči, v létě se zkomplikuje doprava na mostě Pavla Wonky v Pardubicích.  Oprava mostu začne později, než se původně plánovalo a potrvá jedenáct měsíců.

Zadávací řízení na zhotovitele má mít dvě kola a je v nadlimitním režimu. „V prvním kole budou uchazeči prokazovat kvalifikaci. Wonkův most je stavba významná nejen dopravně, ale také stavebně technicky. Délka přemostění je sto sedmdesát metrů, šířka přes dvacet dva metrů, jeho oprava žádá zkušenost,“ uvedl náměstek pro dopravu Pardubického kraje Michal Kortyš. Samotná oprava má začít v létě.

Kvůli zimní pauze se s dokončením počítá až na podzim roku 2024. Financování se tak rozdělí do dvou let. Zástupci kraje projednali celá plán na opravu mostů kpt. Bartoše a Pavla Wonky se zástupci magistrátu města. Jednali o tom, aby se záměry nekřížily s vyvolanými dopravními opatřeními. „Chceme intenzivně koordinovat opravu mostu Pavla Wonky tak, aby se časově nepotkaly s aktivitami města na mostu kpt. Bartoše, které budou vycházet z výsledku prohlídky jeho statiky,“ doplnil náměstek primátora města Jan Hrabal.