Podpořte Tříkrálovou sbírku Charity ve Svitavách

Zdroj: Město Svitavy

SVITAVY – Do svitavských ulic vyrazí od 2. do 15. ledna šedesát králů. Otevřete jim své dveře, a pokud můžete, přispějte na Tříkrálovou sbírku, která je určena terénním službám pro seniory a na pomoc rodinám.

Výtěžek poputuje zejména na zajištění dostupnosti terénních služeb pro seniory a na přímou pomoc rodinám s dětmi nebo seniorům, kteří jsou ve špatné sociální situaci. „Dá se očekávat, že někteří občané finanční tíseň pocítí, vzhledem ke všem okolnostem a rostoucím cenám. Pak bude potřeba mít finanční  prostředky k účinné pomoci. Část sbírky pak již tradičně pomáhá ve světě prostřednictvím projektů Charity Česká republika,“ informovala manažerka komunikace města Petra Soukupová. Když krále nezastihnete, můžete přispět do online kasičky, kterou najdete na http://www.trikralovasbirka.cz nebo peníze zašlete na bankovní účet TKS variabilní symbol 777970064 k účtu č. 66008822/0800.

Přispět je možné i do některé z kasiček na různých místech ve Svitavách. Na průběh a výsledky sbírky se podívejte na webové a facebookové stránkách.