Důchodci a invalidé mohou využít doprovod s přepravou od pečovatelské služby

Zdroj: Pečovatelská služba Moravská Třebová

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Pečovatelských služeb mohou využít invalidní občané a důchodci, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pracovníci vám nabídnou doprovod a poté i odvoz odkudkoli a kamkoli na území města Moravská Třebová.

Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, ZTP, ZTP/P mohou využít pečovatelských služeb od pondělí do pátku od půl sedmé ráno do dvou hodin odpoledne, mimo státních svátků. „Zájemci se hlásí především telefonicky, kdy na základě rozhovoru dochází k domluvě na sociálním šetření v nejbližším možném termínu. Přitom jsou vypsány potřebné tiskopisy, na jejichž základě je vystavena smlouva o poskytování sociální služby,“ uvedl mluvčí města Jonáš Krummer. Pokud nemají žadatelé Průkaz osoby se zdravotním postižením, Příspěvek na mobilitu a Příspěvek na péči, sociální pracovníci jim pomohou s jejich vyplněním a podáním na Úřad práce.

Nejdříve je nutné se před prvním poskytnutím služby zaregistrovat a uzavřít smlouvu mezi žadatelem a poskytovatelem. Službu je potom nutné si objednat aspoň den předem. Pracovník pečovatelské služby si pro uživatele přijede, doprovodí do auta, odveze na místo a zase zpátky domů. Služby a úkony jsou účtovány podle aktuálního ceníku zde file:///C:/Users/krist/Downloads/cenik_k_1._1._2023.pdf

Pokud jste zaregistrovaným klientem, můžete využít i dalších služeb. Leták ke stažení najdete zde file:///C:/Users/krist/Downloads/dsp_moravska_trebova.pdf