Na procházku zámeckými valy se můžete vydat s novou přírodovědnou příručkou

Zámek Pardubice Zdroj: VCM Pardubice

PARDUBICE – V areálu pardubického zámku se máte od letošního roku možnost dozvědět něco o různých živočiších a rostlinách, kteří zde žijí. Nahlédnete do krásné a užitečné příručky Příroda v opevnění, ve které najdete kromě atlasu i různé zajímavosti, náměty na pozorování a příklady k zamyšlení.

Na valech pardubického zámku můžete potkat přes dvě stě druhů rostlin, více než sedmdesát druhů obratlovců a několik tisíc bezobratlých druhů živočichů. „Návštěvníkům chceme nabídnout příležitost poznat toto oblíbené místo podrobněji a dozvědět se víc o bohatém a pozoruhodném životě, který bují přímo v centru východočeské metropole,“ vysvětlil ředitel muzea Tomáš  Libánek. Důležité jsou i informační rámečky, které vysvětlí zajímavosti týkající se flóry a fauny. Nechybí kalendář s umístěním jednotlivých druhů, jejich jedovatost nebo jedlost a označení, které druhy jsou chráněné. Můžete pozorovat rostliny a živočichy na valech na základě úkolů nebo se zamyslíte nad souvisejícími problémy.

Při procházce nezapomeňte navštívit novou výstavu nazvanou Kdy jste je viděli naposledy? Naláká na mnoho interaktivních prvků, jako je bobří nora, výstup k sokolímu hnízdu nebo losí bludiště. Publikaci lze zakoupit za sto devadesát korun v pokladně zámku nebo na https://www.vcm.cz/eshop/prirodoveda/priroda-v-opevneni-valy-pardubickeho-zamku/