Zájemci o dotaci mohou získat finanční podporu města

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Pomocí elektronických žádostí můžete získat finanční podporu města v oblasti sportu, kultury, ekologie, cestovního ruchu, volnočasových aktivit, ale i bezbariérovosti a sociální oblasti. Radnice má v dotačních programech letos připraveno skoro osmdesát pět milionů.

Celková částka se rozdělí mezi různé oblasti, došlo k zaktualizování programů jednotlivých dotací a k upřesnění oblastí podpory. „Podařilo se nám rozpočet města pro letošní rok připravit tak, abychom v oblasti dotačních programů nemuseli alokovanou částku snižovat, protože jsme si vědomi, jak na spolky, sportovní kluby, poskytovatele sociálních a zdravotních služeb dopadá inflace. Mezi úspěšné žadatele plánujeme rozdělit téměř 85 milionů korun,“ objasnil náměstek primátora města Jakub Rychtecký.

Částka se rozdělí mezi oblasti zahrnující Program podpory sportu, kultury, cestovního ruchu, bezbariérovosti, podpory v sociální a zdravotní oblasti, prevence kriminality, ekologické výchovy a osvěty. Město podpoří také jednorázové akce a akce s dlouholetou tradicí. Na dvě oblasti dojde v Programu podpory cestovního ruchu – na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, lze však zažádat i o podporu akcí s významným turistickým potenciálem.

První žádosti můžete podat od dvacátého ledna. Veškeré informace o poskytovaných dotacích naleznete zde https://pardubice.eu/dotace