Na všechny podnikatele již čekají datové schránky. Nač si dát pozor?

Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

ČESKO – Již od počátku roku 2023 měly být velké části české populace zřízeny tzv. datové schránky, tedy prostředek určený k elektronické komunikaci se státními institucemi. Dle původního plánu vlády měly být datové schránky zřízeny nejen všem podnikatelům a právnickým osobám (tj. například společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům nebo nadacím), ale také všem, kdo by provedli online přihlášení prostřednictvím bankovní identity nebo eObčanky. V tomto ohledu vláda své rozhodnutí nakonec v závěru loňského roku přehodnotila, názor ale nezměnila v případě podnikatelů a právnických osob. Těm jsou tedy datové schránky již postupně zřizovány – a přihlašovací údaje by všichni nejpozději do března měli obdržet poštou.

Automatické zřizování datových schránek ve výše popsaných případech schválila vláda v roce 2021, a to v rámci zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jehož cílem je usnadnění sdílení informací mezi úřady a urychlení digitalizace státní správy. Faktem ale je, že tento krok se setkal s poměrně masivní vlnou kritiky, zejména právě v případě zřizovaní datových schránek všem, kdo „prokážou svou počítačovou gramotnost“ třeba právě jen užitím bankovní identity při podání daňového přiznání nebo žádosti o obnovu řidičského průkazu. Po automatickém zřízení datové schránky totiž jejímu majiteli začne veškerá listinná korespondence s veřejnou správou chodit výhradně elektronicky. Ačkoliv konkrétně fyzické osoby měly mít možnost následně automaticky vytvořenou datovou schránku znovu vypnout, znamenalo by to pro ně zcela zbytečné administrativní úkony.

„Rozhodli jsme, že občanům od nového roku nebude automaticky zřizována datová schránka a bude jim jen vytvořena možnost si tento nástroj elektronické komunikace se státem zřídit. Plníme tím závazek o maximální možné komunikaci se státem, ale ponecháváme i možnost tradiční cesty pro ty, kteří to z různých důvodů preferují nebo mají překážky v tom, aby okamžitě na komunikaci prostřednictvím datové schránky přešli,“ shrnul tedy premiér Petr Fiala (ODS). To pak více upřesnil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že jakmile se někdo bude identifikovat svou identitou, třeba bankovní, bude mu zřízení datové schránky skrze jednoduché kliknutí nabídnuto.

Podnikatelé a datové schránky

Ruku v ruce se zavedením datových schránek tak podnikatelům, a to i těm drobným, kteří mají živnost jako vedlejší zdroj příjmu, např. již od letošního roku vzniká povinnost podávat elektronicky daňové přiznání. Pozor je třeba dát si také na tzv. fikci doručení. To v praxi znamená, že dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky je považován za doručený desátým dnem od jeho dodání do datové schránky – nezáleží přitom na tom, zda se majitel do schránky podívá a s jejím obsahem se seznámí. Důležité tedy je datové schránky pravidelně kontrolovat. Užitečné je v tomto případě nepochybně také nastavení upozornění na doručení datové zprávy do e-mailu nebo prostřednictvím SMS. Tuto službu poskytují datové schránky zdarma. Kromě toho je dalším problémem pojícím se k datovým schránkám i fakt, že jejich obsah po čase mizí – sám se maže. I proto je vhodné si datové zprávy a potvrzení o jejich odeslání či doručení archivovat – tj. uložit do počítače.

V souladu se zmiňovaným zákonem jsou datové schránky od počátku roku 2023 postupně zřizovány přibližně dvěma milionům držitelů živnostenského oprávnění a také cca 200 tisícům právnických osob, které jí doposud nedisponují.