Zdaleka ne každé zboží zakoupené přes internet můžete vrátit do 14 dnů

Zdroj: pixlr.com

Jelikož si zboží zakoupené přes internet nemůžete předem osobně prohlédnout a vyzkoušet, máte jakožto spotřebitel možnost během 14 dnů dané zboží vrátit, tzv. odstoupit od smlouvy. Tuto výhodu však nemáte vždy. Existují totiž určité výjimky, které v podstatě chrání prodávajícího, aby neutrpěl ztrátu. Seznamte se s nimi. Můžete si tak ušetřit nejedno nepříjemné překvapení.

Kompletní výčet situací, kdy nelze odstoupit od smlouvy uvádí § 1837 občanského zákoníku. Nejčastěji se jedná o tyto případy:

Zboží upravené podle přání zákazníka

Objednáte si přes internet matraci,  ale zadáte si vlastní rozměry (které podnikatel běžně nenabízí), protože máte atypickou postel. Totéž platí, pokud si objednáte oblek a necháte si zkrátit rukávy a kalhoty. V obou případech je zřejmé, že pokud byste odstoupili od smlouvy, podnikatel by jen stěží hledal někoho, kdo by měl o takto upravené zboží zájem.

Dodání alkoholu po 30 dnech

Nemůžete odstoupit od smlouvy o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele.

Zboží podléhající rychlé zkáze

Zde se velmi často jedná o potraviny. Když si objednáte farmářskou bedničku zeleniny a ovoce, nelze se po deseti dnech rozhodnout, že ji nechcete. Tou dobou by totiž dotyčné farmářské produkty byly zralé akorát do kompostu.

Zboží, které se smísí s jiným zbožím

Objednáte si dvě balení malířské barvy, plechovku modré a plechovku žluté. V této fázi stále ještě můžete odstoupit od smlouvy během 14 dnů. Jakmile však obě barvy smícháte, odstoupit od smlouvy již nemůžete ani navzdory tomu, že výsledná brčálově zelená nelahodí ani vašemu oku, ani obýváku.

Zboží, které je vyjmete z uzavřeného hygienického obalu

Jedná se např. o násadu na elektrický zubní kartáček. Hlavice kartáčku je zabalena v uzavřenému obalu. Pokud ji z něho vyjmete, pak ji již z hygienických důvodů není možné vrátit.

Noviny a časopisy

Existují podnikaví lidé, kteří by si zakoupené noviny a časopisy nejdříve přečetli a pak je vrátili.

Zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušíte jejich původní obal

V podstatě se jedná o obdobnou ochranu prodejce jako v předchozím případě.

Zdroj: Občanský zákoník