Paušální daň bude letos odvádět cca 100 tis. živnostníků, jaké jsou její (ne)výhody?

Zdroj: Pexels/Nataliya Vaitkevich

ČESKO – Režim paušální daně byl zaveden s účinností od 1. 1. 2021 a zdá se, že s relativním úspěchem. Od letošního roku došlo také k navýšení maximálního možného výdělku, s nímž je ještě možné paušální daň odvádět, a to na dva miliony korun. V letošním roce se k paušální dani nově přihlásilo na 31,5 tis. živnostníků – a celkem tedy tyto zjednodušené odvody bude napříč Českem využívat již přibližně 100 tis. drobných živnostníků.

Paušální daň pro rok 2023

Dle odborníků se systém paušální daně poměrně osvědčil. Základní princip spočívá v tom, že drobní živnostníci, jejichž roční příjmy nepřesáhnou dva miliony korun (což je novinka oproti předešlému, o polovinu nižšímu limitu), mohou namísto samostatné platby daně a pravidelných plateb zdravotního a sociálního pojištění hradit pouze paušální daň, která v sobě již všechny tyto platby zahrnuje. Výše pravidelných měsíčních záloh se pak odvíjí od výše příjmů, kdy výdajový paušál je rozdělen do trojice pásem: v případě 1. pásma činí měsíční platba 6 208 Kč, v případě 2. pásma 16 000 Kč a v případě 3. pásna 26 000 Kč. To, do kterého pásma živnostník spadá, je pak jasně vymezeno – nelze si tedy vybrat, ale výše odvodu se odvíjí od dalších skutečností.

Jak v základu shrnul daňový expert Michal Jelínek, „pásma se liší dle příjmu a také činnosti.“ Dodal také, že výhodnost zapojení se do režimu paušální daně se liší. „Nejvíce výhodná je paušální daň pro svobodná povolání, lékaře, právníky a pro situace s výdajovými paušály ve výši 45 %. Nevýhodná je naopak pro ty, co uplatňují 80% výdajový paušál,“ upřesnil. Vedle toho se paušální daň může stát nevýhodnou v případě, kdy se podnikateli zvýší příjmy a přesune se vzhledem k odvodům z prvního do druhého pásmy. V takovém případě totiž rozdíl mezi paušální daní činí 10 tis. Kč.

Jak se k paušální dani registrovat a jak ze systému vystoupit?

Živnostníci, kteří se chtěli k paušální dani přihlásit pro letošní rok, se mohli registrovat do 10. ledna. Pro ně pak také platí, že ačkoliv se nově do tohoto systému zapojí, samozřejmě za předcházející rok 2022 musí podat ještě klasické daňové přiznání (letos nově prostřednictvím datové schránky, které je všem živnostníkům automaticky postupně zřizována). Přistoupit do režimu paušální daně mimo zákonem vymezené období možné není, resp. je to umožněno jen těm, kdo podnikatelskou činnost nově zahájí.

Přísná pravidla platí také pro vystoupení z tohoto režimu, kromě výjimek totiž platí, že je možné až se skončením zdaňovacího období, jímž je kalendářní rok. Dle zákona je tedy možné z režimu vystoupit nejpozději do 10. dne od uplynutí zdaňovacího období, tedy letos to bylo možné (stejně jako přihlášení) do 10. ledna 2023. Při naplnění této podmínky je třeba podat písemné ohlášení na místně příslušném finančním úřadě. Vedle toho však k vystoupení z režimu paušální daně může dojít ze zákonných důvodů, např. při přesažení limitu výdělku 2 mil. Kč či v situaci, kdy se plátce stane členem korporace veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Tehdy režim paušální daně zaniká automaticky.