Náměstí Republiky projde revitalizací. Zapojte se do přípravy návrhu stavby

Náměstí Republiky Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICE – Město připravuje částečnou proměnu náměstí Republiky. Své podněty k ní můžete prezentovat při pracovním setkání nad mapou určené lokality přímo na náměstí Republiky.

Proměna části náměstí se týká zejména předprostoru Zelené brány včetně podchodu, prostoru před bankou, kostelem sv. Bartoloměje a Zvonice. Zahrnovat bude také úpravy spojené s parkováním a zeleň. „Vzhledem k tomu, že se jedná o území, spadající do městské památkové rezervace, je nutné brát ohled také na historické a kulturní hodnoty. Naším cílem je vizuální sjednocení prostoru, které zahrnuje také kompoziční a materiálové scelení plochy,“ řekl primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Návrh stavby zredukuje nadbytečné objekty, dojde k vysazení nové zeleně a celé území má doplnit vhodně zvolený mobiliář, který vytvoří odpočinkovou zónu. Území má sloužit zejména chodcům, cyklistům a veřejnosti.

Pracovního setkání nad mapou se můžete zúčastnit a doplnit své návrhy čtrnáctého února v pět hodin odpoledne přímo na náměstí Republiky. Poté se přesunete do Společenského sálu radnice, kde můžete předložit své návrhy a diskutovat společně se zástupci města a týmem architektů. Na pracovní setkání nad mapou naváže šetření pomocí dotazníků. Kdy budou dotazníky k dispozici vám dá radnice včas vědět.