V krematoriu v České Třebové se opravuje kremační linka. Provoz se ale neomezí

Zdroj: Město Česká Třebová

ČESKÁ TŘEBOVÁ – V městském krematoriu probíhají od ledna stavební práce. Jedná se o rekonstrukci kremační linky, kterou je možné během stavby dále využívat.

Krematorium dnes při příležitosti kontrolního dne navštívili zástupci města, městské společnosti Eko Bi a zhotovitelé rekonstrukce kremační linky. „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit chod krematoria po celou dobu rekonstrukce. Dnes jsem se také přesvědčil, že stavba probíhá dle stanoveného harmonogramu. Celkem by dle vysoutěžené ceny měly práce, které obsahují dodávku nové kremační linky a stavební úpravy, vyjít městský rozpočet na necelých deset a půl milionu korun bez DPH,“ uvedl starosta města Zdeněk Řehák.

Dříve se v městském krematoriu nacházely dvě pece, z nichž se jedna nemohla uvést do provozu. Proto se před obnovením provozu krematoria musela odstranit. Na jejím místě právě vzniká linka nová. Druhá pec se nachází na hranici životnosti, proto se po instalaci nové kremační linky použije jako záložní. Roční počet kremací tak zůstane obdobný, jako v minulých letech.