Příspěvek na mobilní služby či internet mohou nově čerpat i lidé s nízkými příjmy. Jak na to?

Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

ČESKO – Vzhledem k tomu, že v posledním roce se zdražení dotklo naprosto všeho, zboží i služeb, není divu, že aktuálně vzrostly také ceny služeb mobilních operátorů. Ne každý si je tedy může dovolit (příp. si je nemůže dovolit v dřívějším rozsahu). Jelikož v Česku roste počet nízkopříjmových domácností, resp. domácností ohrožených chudobou, nově bude možné čerpat právě i příspěvek na mobilní služby. Ten byl přitom vyplácen již v minulosti, ovšem jen v „omezeném režimu“.

Státní příspěvek na služby mobilních operátorů sice není novinkou, faktem ale je, že čerpat tuto výhodu až do počátku letošního roku mohly jen osoby se zdravotním postižením, a to výhradně u mobilního operátora O2. To se však aktuálně změnilo a o 200 Kč méně  za volání nebo internet mohou nově platit i lidé s nízkými příjmy. Žádat o zvýhodněnou cenu je zároveň možné u čtveřice českých operátorů, kteří na tuzemském trhu působí (O2, Vodafone, T-Mobile a PODA). O změnách rozhodl Český telekomunikační úřad, jenž operátorům nařídil, aby poskytovali tzv. službu zvláštních cen.

Komu je příspěvek určen?

Zatímco dříve platilo, že příspěvek mohli čerpat jen lidé, kteří se zároveň prokazovali průkazem ZTP, ZTP/P, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupních II, III, IV a také osoby, které o výše uvedené pečují, nově se možnosti rozšířily. Příspěvek tak již může čerpat každý z členů domácnosti, prokáže-li, že za uplynulé kalendářní čtvrtletí byl její příjem nižší než 2,15 násobek životního minima. „Rodiče tedy mohou žádat i o příspěvek na své dítě,“ vysvětlila Veronika Zachariášová, mluvčí společnosti O2.

Životní minimum aktuálně činí 4 860 Kč/měs., což v praktické rovině znamená, že aby bylo možné příspěvek čerpat, celkový příjem za čtvrtletí nesmí přesáhnout 31 347 Kč. Podmínkou je pak také vyplnění čestného prohlášení o příjmech. Vzorový formulář je možné naleznout např. na webu Českého telekomunikačního úřadu, formuláře jsou k dispozici také u jednotlivých operátorů. Na jejich pobočkách zároveň s vyplněním pomáhají i konzultanti.

Jak získat slevu?

Samotný postup získání slevy v prvním kroku zahrnuje kontaktování operátora a požádání o cenové zvýhodnění. To v případě osob se zdravotním postižením čítá předložení příslušných dokladů (platný průkaz ZPT, ZTP/P) či rozhodnutí o příspěvcích na péči. V případě osob s nízkými příjmy je třeba operátorovi předat zmiňované čestné prohlášení. Kromě toho, že je nutné doložit, že na slevu má žadatel nárok, operátor by měl obdržet také informaci, na jakou službu by měl být příspěvek (sleva) uplatněn.

Žádost lze poslat operátorovi i poštou, je však nezbytné přiložit ověřené kopie příslušných dokumentů. Výběr služby, na něž chce zákazník slevu poskytnout, je plně na něm. „Příspěvek se vztahuje na všechny služby, které obsahují buď volání, nebo internet, tedy to znamená jak mobilní připojení, tak i pevné připojení,“ doplnil Ondřej Luštinec, mluvčí společnosti Vodafone.

Poskytovat toto cenové zvýhodnění mají operátoři povinnost v následujících třech letech. Čestné prohlášení je pak potřeba dokládat jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Dle odhadů odborníků by možnosti čerpat slevu mohly využít tisíce lidí.