Letištní terminál v Pardubicích čeká další rozvoj

Zdroj: Pixabay

PARDUBICE – Vzhledem k navyšování počtu pravidelných i charterových letů se plánuje na pardubickém letišti jeho další rozvoj. Přibyde hangár a rozšíří se služby pro cestující.

Rada Pardubického kraje s Radou města Pardubic jednaly o dalším směřování a rozvoji společnosti East Bohemian Airport, která provozuje civilní část letiště. „S plánovaným navýšením počtu letů přichází vedení společnosti EBA se záměrem na dostavbu prvního nadzemního podlaží. Součástí by mělo být dokončení nového gate s kapacitou 160 cestujících, vybudování vyčkávacích prostorů pro cestující s vlastním sociálním zázemím,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Vznikne i administrativní zázemí pro samotnou společnost, kanceláře pro letecké společnosti, posádky a personál.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Další novinkou je vybudování  technického hangáru, určeného k opravám a údržbě letecké techniky a hangárování. Jedná se o zajištění kvalitního servisu pro business lety, které letišti zajistí pravidelné finanční zdroje. V souvislosti se zvýšením počtu linek a rozvojem letiště je nutné také řešit kapacitu silniční dopravy. „Navýšení toku cestujících bude klást nároky také na dopravní infrastrukturu celé lokality,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. Je nutné proto hledat způsob, aby celá lokalita byla adekvátním způsobem dopravně napojena a připravena už v době plánování investic.