Živnostníci by měli zpozornět, daňové přiznání musí mít od letoška elektronickou podobu

Zdroj: Pexels/Mikhail Nilov

ČESKO – Termíny podání daňových přiznání se pozvolna blíží. Pro řadu lidí však celý tento proces může být letos jedním velkým překvapením. V souvislosti s povinným zřizováním datových schránek fyzickým podnikajícím osobám jsou totiž všichni tito lidé povinni letos již daňové přiznání podávat jen v elektronické podobě.

Termíny podání daňových přiznání

Nejzazší termíny podání daňového přiznání se samozřejmě opět liší dle jeho podoby. Zatímco termín podání papírového přehledu je stanoven na 3. dubna, živnostníků se letos již bude týkat termín pro podání přiznání elektronicky, a to 2. května. V případě, že jim daňové přiznání bude zpracovávat daňový poradce, termín podání je dle informací Finanční správy ČR stanoven do 3. 6. 2023. Jak upozornil daňový expert Michal Jelínek, „elektronické podání se týká všech živnostníků, kteří mají datovou schránku, tedy i těch, jimž byla nově zřízena.“

Papírové přiznání = nepodané přiznání

Stát začal se zřizováním datových schránek pro všechny fyzické podnikající osoby na počátku letošního roku, a to jako s možností, jak zvýšit efektivitu jejich komunikace se státem. Všichni, kdo již poštou (nebo datovou schránkou pro fyzické osoby) obdrželi přihlašovací údaje, pak nové datové schránky musejí také využít k podání daňového přiznání (resp. jsou povinni podat jej elektronicky, což příp. mohou učinit i dalšími zákonnými způsoby, např. prostřednictvím aplikace Moje daně).

Existuje ale i situace, kdy se OSVČ ještě může elektronickému podání vyhnout – a to tehdy, pokud informace o zřízení datové schránky v potřebném termínu neobdrží. „Pokud dopis, příp. informaci do soukromé datové schránky, člověk nedostal, může přiznání podat papírově, týká se jej ale termín odevzdání v dubnu. Stát ale deklaroval, že nejpozději do konce března informace o vzniku datové schránky obdrží všichni,“ doplnil Jelínek. Pokud ovšem člověk, kterému byla datová schránka zřízena, přesto daňové přiznání podá papírově, finanční úřad jej nebude akceptovat. Proto tedy hrozí stejné sankce, jako kdyby daňové přiznání nebylo podáno vůbec.

Nezapomeňte na nedoplatek na dani

Nikdo by také neměl zapomenout na to, že termín odevzdání daňového přiznání je také termínem, kdy musí být uhrazen nedoplatek na dani. „Je třeba dát pozor na to, že ne vždy je platba okamžitá – i za zpoždění může hrozit sankce. Ze zkušenosti ale víme, že finanční úřady jsou shovívavé, pokud dojde k prodlení např. o den,“ ubezpečil Jelínek. Přesto ale doporučuje, aby lidé raději dodržovali termíny, které jsou stanoveny.

Samozřejmě i letos lze v rámci přiznání uplatňovat různé odpočty a slevy. Kromě základní slevy na poplatníka se jedná např. o slevy na děti, na manželku/manžela, je možné uplatňovat také různé dary apod. V případech, kdy si člověk s daňovým přiznáním, resp. s jeho vypracováním, neví rady, může se obracet s žádostí o pomoc na daňové poradce. Samo zpracování daňového přiznání těmito specialisty pro běžné podnikající fyzické osoby by nemělo zabrat více než několik hodin – což předjímá i cenu služby.