Chcete vylepšit okolí ve vašem městě? Přihlaste svůj projekt

Zdroj: Město Moravská Třebová

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Máte nějaký nápad, jak vylepšit vaše město, doplnit lavičku nebo nové osvětlení? Jako v uplynulém roce, tak i letos se můžete se svým projektem přihlásit do participativního rozpočtu města.

V plánu je uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů v předpokládané částce do sto padesáti tisíc korun na jeden projekt. „V uplynulém roce jsme na základě vašich návrhů doplnili dětské hřiště v ulici Karla Čapka o nové herní prvky, rozšířili hřiště v Sušicích o dřevěné sochy v nadživotních velikostech a vybudovali nové discgolfové hřiště na louce za bytovými domy v ulici Hřebečské,“ uvedl mluvčí města Jonáš Krummer.

Návrhy a případné dotazy zasílejte na adresu rozpocet@mtrebova.cz do konce března. Inspiraci z loňského roku i formulář pro registraci vašeho návrhu najdete na webových stránkách města v záložce Pro občana/participativní rozpočet.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Podmínky:

  • Realizovány budou projekty dle výsledku hlasování, jejichž celková hodnota nepřevýší rozpočet PR.
  • Výstup projektu musí být realizován na veřejně přístupném místě.
  • Realizovány budou pouze ty projekty, které obdrží alespoň čtyřicet platných hlasů.
  • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem v Moravské Třebové. Každý navrhovatel může podat max. dva návrhy.
  • Do návrhu rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Pro podání návrhu musí být použit Formulář zadání projektu, který je dostupný na webu města