Dojde ke změně ceny za parkování na svitavském náměstí?

Zdroj: Pixabay

SVITAVY – Občané a řidiči města nejsou spokojeni s výší ceny za roční parkovací známky. Starosta města David Šimek proto vybídl ke kontrole nařízení týkajícího se parkování.

Na lednovém zasedání zastupitelstva poznamenal starosta města David Šimek možnou kontrolu nařízení s placeným parkováním. Vyzval zastoupené politické kluby k sepsání podnětů na úpravu a jejich zaslání dopravní komisi, a to s termínem do konce února. „Všechny návrhy by měla projít na svém jednání dopravní komise v březnu. Svá doporučení následně předá Radě města Svitavy, která může nařízení změnit,“ sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Cena parkovací karty se pro letošní rok nezměnila. V roce 2022 stála roční karta osm tisíc korun. Celkem se parkovacích známek / karet prodalo v letech 2018-2021 asi šedesát šest kusů ročně. V roce 2022 to bylo třicet šest kusů.