Radnice spustila dotazník pro podávání návrhů k proměně části náměstí Republiky

Náměstí Republiky Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Občané města mohou přinést další podněty k revitalizaci náměstí Republiky, kdy mohou využít dotazníkového šetření magistrátu Pardubice. Dotazník je možné vyplnit elektronicky nebo v tištěné verzi odevzdat do pátku sedmého dubna.

Proměna náměstí přinese novou zeleň i úpravy spojené s parkováním. „ Na základě tohoto dotazníku bychom se rádi zorientovali v tom, co lidé považují v rámci náměstí za pozitivní, negativní a jaké by mělo být podle nich náměstí v budoucnu. Znovu se budeme moci setkat osobně nad konkrétním návrhem, do kterého se pokusíme zapracovat podněty z tohoto dotazníku“ uvedl za tým architektů Matěj Šebek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Návrh stavby, který se nyní připravuje, řeší předprostor Zelené brány včetně nadzemní části podchodu, předprostor banky, Zvonice a kostela sv. Bartoloměje. „Chceme toto území oživit, aby bylo pro veřejnost více atraktivní a získalo charakter odpočinkové zóny,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal. Celý návrh stavby má být hotový do poloviny letošního roku.  Radnice se chystá zažádat na revitalizaci náměstí o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebo z dotačních výzev státu.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky zde  nebo prostřednictvím QR kódu.   V tištěné verzi ho naleznete v dubnovém Radničním zpravodaji. Vyplněný dotazník odevzdejte na podatelně Magistrátu do pátku 7. dubna.