Výskyt obezity v Česku roste – mezi dospělými i dětmi. Nadváhou trpí již čtvrtina populace

Zdroj: Pexels/Towfiqu barbhuiya

ČESKO – Lidé, kteří v důsledku negativních změn životního stylu nabírají na váze, to je realita posledních desetiletí. Bohužel „epidemií obezity“ jsou již zasaženi nejen dospělí, ale i děti. Podle odborníků přitom stávající ekonomická situace jakémukoliv zlepšení příliš nenahrává…

Obezita dlouho platila za vysmívaný problém týkající se zejména Američanů, jejichž stravování často není zrovna ideální. Nyní se ale o slovo hlásí i v Česku. Obézních Čechů tedy progresivně přibývá – jejich počet se za poslední dvě dekády dokonce zdvojnásobil. Zatímco v roce 2000 bylo dle údajů České obezitologické společnosti obézních 14 % české populace, v roce 2010 se již jednalo o 21 %. Před dvěma lety toto číslo vystoupalo na 28 %. Hmotnost čtvrtiny lidí v Česku pak signalizuje nadváhu. A podobně, jako se zvyšují počty lidí, kteří se váhovými problémy potýkají, roste i průměrná váha obézních. „Před takovými 25 lety měl průměrně obézní člověk mezi 100-120 kg, výjimečně kolem 150 kg. Dnešní průměrně obézní má kolem 140-180 kg,“ shrnul Martin Matoulek, vedoucí lékař XXL centra při VFN v Praze.

Nemocniční vybavení pro obézní pacienty?

Ani pacienti vážící kolem 200 kg však dnes nejsou žádnou výjimkou. Ostatně, na 150 tis. Čechů již trpí dokonce extrémní obezitou. Nadváha a obezita přitom znamenají řadu dalších přidružených zdravotních problémů – a samozřejmě také množství komplikací při vykonávání běžných činností. Jedná se tedy o komplexní ztížení života. Do jisté míry problematické je pak i zajištění péče pro osoby trpící extrémní obezitou, nemocnice např. musejí rozšířit své vybavení o lůžka s potřebnou nosností, či dokonce zakoupit speciální XXL sanitky. Ty pak posádce ulehčují manipulaci s pacienty.

Ne náhodou se tak obézní lidé často obávají, že právě kvůli váze jim lékaři nebudou s jejich zdravotními problémy moci poskytnout pomoc. Přitom adekvátní odborná léčba jim může pomoci zkvalitnit i prodloužit život. Právě pro osoby trpící nadváhou a obezitou tak VFN v Praze do konce roku zprovozní speciální metabolickou JIPku, první v Česku.

I dětská obezita je problém

Nadváha a obezita bohužel navíc zdaleka nejsou jen problémy dospělé populace, potýkají se s nimi totiž i děti. Problémy s hmotností se již týkají více jak čtvrtiny dětí, což se v důsledku projevuje i v jejich snížené zdatnosti. To již na podzim loňského roku prokázaly v českých školách plošně prováděné testy zdatnosti. V některých činnostech vykázaly optimální výsledky jen jednotky žáků. Jako nejproblematičtější se pak ukázal vytrvalostní běh, kdy kritických hodnot dosahovala ve všech věkových kategoriích více jak polovina žáků. Naopak nejlepší výkony děti předvedly v případě skoku z místa (ovšem optimální výkony stejně podala vždy ani ne pětina žáků). Není tedy divu, že i samy školy již připravují plány, jak situaci zlepšit.

Celý problém s rostoucím výskytem nadváhy a obezity navíc zhoršila koronavirová pandemie, během níž se fyzická kondice (nejen) dětí samozřejmě ještě zhoršila. Bohužel vzhledem k aktuální problematické ekonomické situaci nelze čekat, že by se stav mohl jakkoliv více zlepšovat – rodiče totiž často nemají prostředky ani na pokrytí základních výdajů, na sportovní aktivity pro děti (či pro sebe) jim tak v rozpočtech již nic nezbývá.