Příprava Nové Dukly pro bydlení je na obzoru

Zdroj: Město Ústí nad Orlicí

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V letošním roce začne stavba technické infrastruktury v lokalitě Nová Dukla, která je určena pro bytovou výstavbu. Vznikne zde osmačtyřicet bytových jednotek.

Na dvaceti třech zasíťovaných parcelách je v plánu výstavba bytových domů s celkovou kapacitou čtyřicet osm bytových jednotek. „Práce v letošním roce budou zahrnovat výstavbu kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a kabelové televize,“ uvedlo vedení města Ústí nad Orlicí. Poté začne budování chodníků, komunikací, domovních vjezdů a výsadba veřejné zeleně. Celá akce má skončit ve druhé polovině příštího roku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Kromě toho se ve městě připravuje také několik území pro bydlení různého typu. Jedná se třeba o lokalitu sídliště Štěpnice U letiště nebo o )zemí U řeky v Hylvátech. Nechybí ale ani centrum města, kde vzniknou byty rekonstrukcí administrativní budovy v bývalém areálu Perly O1.