Přízrak Nelly Butlerové: Duch mladé ženy se prý zjevoval ještě šest let po její smrti

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pixabay.com

S případem zesnulé Nelly Butlerové se jako první vyrovnával reverend Abraham Cummings, pastor kongregační církve. Zaznamenal vše, co se v souvislosti se zjevením odehrálo, a shrnul to v knize, která vyšla roku 1826 – dnes je však těžké si ji opatřit.

Hlas ze záhrobí

Nelly Hooperová, která pocházela z Machiasportu v americkém státě Maine, se provdala za Georga Butlera a ve velmi mladém věku v šestinedělí zemřela. Krátce nato, v srpnu 1799, byl prý velmi zřetelně slyšet její charakteristický hlas, který oznamoval, že se v nejbližší době zjeví. Stalo se to v domě Abnera Blaisdella, ale vystrašení Blaisdellovi tuto zvěst nešířili dál, aby si o nich lidé nemysleli, že ztratili rozum. Po několika měsících se ale hlas ozval znovu a přikázal, aby byl do domu přiveden Nellyin otec. Ten sice protestoval a spílal Blaisdellovým, ale přece jen se do jejich domu dostavil. Tam změnil názor a prohlásil, že s duchem své dcery najisto mluvil.

Zjevení

Jen několik dní nato se Nelly Butlerová začala zjevovat. Zpočátku ji bylo možné vnímat je stěží, ale postupně získávala stále konkrétnější podobu. Postupně se také zjevovala více lidem, kteří ji znali za života. Zpráva o tomto jevu se šířila rychlostí blesku, a tak se dostala i k uším reverenda Cummingse, který zpočátku celé věci nevěřil, záhy však svůj názor změnil, sám totiž „strašidlo“, jak ji nazýval, uviděl.

Ve své knížce pak uvedl asi třicet přísežných svědeckých výpovědí lidí, kteří přízrak osobně viděli či slyšeli. Nelly totiž pronášela celé proslovy, které trvaly i hodinu.

Přátelský duch

Zpočátku se zjevovala jen několika lidem, postupně ale třeba i dvaceti svědkům najednou. Často se objevovala v širém poli. Tam se pohybovala bílá jako světlo a podobná obláčku nad zemí, až nabyla své vlastní bývalé fyziognomie. Rozmlouvala s přítomnými lidmi až do východu slunce a za rozbřesku nového dne se rozplynula.

Profesor Jacopo Comin z Říma, který připomenul případ Nelly Butlerové v roce 1972 v příspěvku pro italský časopis Parapsychologia, upozorňuje na to, že zhmotňování zesnulé probíhalo naprosto nezávisle na konkrétních světelných poměrech. Zjevení se prý objevovalo i za denního světla.

Nelly se dokázala přidružit k živým lidem jako rovná k rovným, pouze nechodila, ale jen se vznášela nad zemí. Pravidelně se tak zjevovala déle než šest let. Potom výskyt přízraku postupně odezníval.