V obcích u dálnice D35 se začne měřit hluk z dálnice. Vejdou se do limitu?

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Vadí vám hluk z nově postavené dálnice na úseku Časy-Ostrov?  Pokud se obec, ve které bydlíte,  nevejde do hygienického limitu, začne Ředitelství silnic a dálnic stavět protihlukové stěny.

Řidiči mohli poprvé v prosinci loňského roku využít novou dálnici na patnáctikilometrovém úseku Časy-Ostrov. Stavba trvala čtyři roky. K ukončení kolaudace je nutné povolení hygieny kvůli hluku z provozu. „Starostové samozřejmě hájí zájmy obyvatel, kterým hluk z nedávno otevřené dálnice vadí. Nicméně ŘSD nepředpokládá, že by mělo dojít k překročení limitů, očekává se, že měření v praxi potvrdí závěry hlukové studie, která byla provedena před stavbou,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pardubického kraje Michal Kortyš. K měření má dojít na jaře a na podzim letošního roku, nejlépe už v dubnu. Měřící zařízení bude umístěno na budovách celých 24 hodin mimo svátky, víkendy a další klidové dny.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic se zúčastnili zástupci Dašic, Dolní Rovně, Chroustovic, Lánů u Dašic a Uherska. I když ale dojde ke splnění zákonných limitů, občané stejně pocítí hluk z dálnice. „Evidujeme například stížnosti i na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech či hluk z vlaků, který se odráží od mostovky. Pro měření hluku z dálnice je nutné vybrat dny, kdy panují z hlediska občanů naprosto nejhorší možné podmínky.“ dodal Kortyš. U Rokytna už v minulosti měření proběhlo a i přes stížnosti obyvatel nedošlo při měření k porušení hygienických limitů. Více info najdete na https://kraje.rsd.cz/pardubicky/mereni-hluku-na-d35-casy-ostrov/