Pardubice chystají zavedení místního poplatku z pobytu

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Lidé, kteří krátkodobě úplatně bydlí v Pardubicích, ale nejsou ve městě přihlášeni, zaplatí letos od prvního července místní poplatek z pobytu. Vybrané peníze půjdou zpět do cestovního ruchu města i mimo region a posílí propagaci všech obvodů.

Pardubičtí radní schválili návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se dle zákona zavádí místní poplatek z pobytu. Příští týden o něm na svém jednání rozhodnou ještě zastupitelé města. „Pardubice jsou posledním krajským městem, které ubytovací poplatek dosud nevybírá. Jedná se o poplatek, který správci poplatku odvádí poskytovatel ubytování, nikoliv přímo poplatník, tedy návštěvník města,“ objasnil náměstek pro ekonomiku a rozpočet města Pardubic Jakub Rychtecký.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Poplatek z pobytu zaplatí osoba, která není ve městě přihlášena, ale je jí poskytován krátkodobý úplatný pobyt, který není delší než šedesát po sobě jdoucích dnů a který má rekreační, turistickou, obchodní nebo pracovní povahu. „Poplatek bude hrazen za každý den pobytu, vyjma dne prvního, přičemž jeho sazba je v návrhu vyhlášky stanovena na třicet korun,“ dodal Rychtecký.

Kdo zaplatí poplatek a kdo je od něho osvobozen?

Magistrátu poplatek odvede provozovatel ubytovacího zařízení, který bude mít vůči magistrátu ohlašovací povinnost a platby odvede každého čtvrt roku. Osvobozeny od poplatku budou osoby mladší osmnácti let, nevidomé, osoby s průkazem ZTP/P, osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních nebo osoby, které vykonávají sezónní práce.