Státy EU schválily novou část klimatických norem, prodraží vytápění i dopravu. Kolik si připlatíme?

Zdroj: Pexels/Pixabay

ČESKO – Jako jeden z členských států EU musí i Česko naplňovat evropskou legislativu a také implementovat do tuzemských zákonů příslušné směrnice. Výjimkou pak nebude ani nová norma týkající se emisních povolenek. Státy Unie totiž definitivně schválily novou část klimatických norem, jejichž cílem je do konce desetiletí omezit emise skleníkových plynů.

Unijní ministři potvrdili reformu trhu s emisními povolenkami, což v praktické rovině znamená, že do r. 2027 budou zpoplatněny např. emise z vytápění budov, totéž se bude vztahovat také na silniční a leteckou dopravu. Stejně tak by měly být odbourány bezplatné povolenky, a to do roku 2034. Opatření pak mají primárně motivovat firmy k tomu, aby do ovzduší vypouštěly méně škodlivých zplodin.

Zmiňovaná reforma je součástí sady finálních klimatických norem, které by měly vést ke snížení emisí o 55 % ve srovnání s rokem 1990, což byl cíl, jenž si Evropská unie vytyčila. Díky odhlasování unijními ministry již tomu, aby nové normy vstoupily v platnost, nic nebrání. Členské státy nyní mají čas na to, aby přenesly vše do vlastní legislativy. Po zavedení nových opatření se počítá s tím, že by mohlo dojít k poklesu emisí o 62 % do r. 2030 v pojednávaných sektorech. Zavedeno by mělo být také tzv. uhlíkové clo, aby evropské firmy byly konkurenceschopné k zemím, které nejsou cenami emisních povolenek zatížené. Konkrétně uhlíkové clo je ale zcela nový návrh, který propojuje ekologickou politiku s tou hospodářskou a mělo by nahradit povolenky zdarma, které měly evropský trh chránit.

Dopady opatření?

S ohledem na nutnost hradit emisní povolenky v nových sektorech je samozřejmě namístě otázka, jak se tato opatření projeví v cenách pro spotřebitele. „Bude to mít dopady i na domácnosti a malé podniky, nebudou ale nijak dramatické. Cílem vyjednávání bylo to, jak nejvíce spotřebitele ochránit před nárůstem cen. Podařilo se najít dobrý kompromis, bude navíc fungovat cenový strop na emisní povolenky. Kdyby jejich cena překročila limit 45 eur na tunu CO2, uvolnilo by se do oběhu více povolenek, takže by jejich cena zase klesla,“ vysvětlila analytička z Centra pro dopravu a energetiku, Kateřina Davidová.

Jaký bude nárůst cen?

Co se týká konkrétních nárůstů cen, dle slov Davidové lze jako možný ukazatel pro situaci v silniční dopravě, resp. s ohledem na ceny pohonných hmot, užít situaci v Německu. Tam totiž podobný systém zpoplatnění emisí v dopravě vstoupil v platnost již před dvěma lety. A nový celoevropský systém jej bude v podstatě kopírovat. Po zavedení zpoplatnění emisí pak v Německu došlo ke zdražení pohonných hmot v přepočtu asi o 2 Kč. Ceny uhlí by pak nové emisní povolenky měly zvýšit cca o 3 Kč/kg. Jak ovšem v tomto kontextu Davidová doplnila, „opatření se zavádí proto, aby došlo ke snížení emisí a aby se trh vyrovnal – protože lidé s vlastním vytápěním za způsobené emise na rozdíl od velkých tepláren doteď nic neplatili.“

Ruku v ruce s novým systémem emisních povolenek vznikne také nový Sociální ekologický fond, kam půjdou příjmy z povolenek. Státy budou z tohoto fondu moci kompenzovat dopady zranitelným zákazníkům. Vedle toho budou také moci využívat získané peníze na investice do lepší infrastruktury pro veřejnou dopravu, zateplení budov ad. tak, aby přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku byl co nejhladší.