V měsíci květnu se otevře opravený úsek silnice z Litomyšle do Sloupnice

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Po nově zmodernizovaném úseku silnice z Litomyšle do Sloupnice můžete jezdit už v měsíci květnu. Pokračování na Řetůvku se teprve připravuje.

Stavební práce na jednotlivých přivaděčích k dálnici D35  projednávali vedení Pardubického kraje a Správy a údržby silnic. „Chceme na počátku května uvést do předčasného užívání silnici II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle s tím, že jsme vzhledem ke stanovenému limitu memorandem prozatím vyjmuli z projektu úsek Sloupnice – Řetůvka,“ objasnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jeho realizace začne v návaznosti na jednání se státem jako samostatná stavba později.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stavby, zahájené v loňském roce se na začátku stavební sezony opět rozběhly. „Rozpracované stavby pokračují bez komplikací s vlivem na délku realizace. Jedná se o napojení silnice na D35 u Dašic, kde probíhá stavba opěrné stěny a mostu přes Kostěnický potok. Druhou stavbou je propojení dálnice D35 a silnice v oblasti Rokytna a Býště,. V  této lokalitě probíhá v souběhu i rekonstrukce průtahu Rokytnem,“ dodal náměstek hejtmana pro Pardubický kraj Roman Línek. Dokončení rekonstrukce průtahu Rokytnem je v plánu ještě letos.