Stát poskytne velkorysé dotace na opatření v zájmu úspor energií. Znevýhodněným nabídne i bonusy

Zdroj: Pexels/Nothing Ahead

ČESKO – Ačkoliv v posledním roce se ukázalo, jak důležité je, aby domy a byty byly adekvátně zatepleny a např. i jejich okny zbytečně neunikalo teplo, až polovina bytových domů v Česku žádnými potřebnými úpravami stále neprošla. Důvodem jsou samozřejmě peníze, resp. vysoké náklady, na jejichž úhradu obyvatelé nemají finanční prostředky. I proto tedy ministerstvo životního prostředí přichází s řadou novinek v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Co vše bude v nových pobídkách zohledněno a v jaké výši bude možné čerpat příspěvky?

Rekonstrukcemi k úsporám

Ministerstvo životního prostředí oznámilo celou řadu novinek v dotacích na zateplování a další opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, v platnost by měly vstoupit již letos v září. Přitom právě podle údajů ministerstva neprošla žádnými úpravami, které by pomohly spořit energie, až polovina bytových domů v Česku. Často je hlavní příčinou to, že se lidé obávají splácení provedených úprav.

Mnohé domy tedy nutně potřebují výměny balkonů, jejich hydroizolace, zateplení obvodových plášťů, přiteplení střech – ovšem v rámci samospráv se ani nezbytné rekonstrukce nedaří prosadit. Velmi často totiž většinu obyvatel tvoří senioři či nízkopříjmové osoby. A tito lidé se provedení jakýchkoliv rekonstrukcí, které by navýšily příspěvky odváděné do fondu oprav třeba i trojnásobně, samozřejmě brání. A to navzdory faktu, že provedené úpravy (zejména pak zateplení) by jim přinesly úspory za energie ve výší až 30 % stávajících nákladů. I proto tedy tuto situaci stát plánuje řešit.

Úsporné novinky

V rámci nově vypisovaných dotačních programů se tedy změní např. podmínky pro bytové domy. Přihlížet se bude k tomu, kolik sociálně znevýhodněných v nich má podíl, či vlastní byt. Uplatňováno pak bude pravidlo, že čím více jich bude, tím vyšší bude subvence. Peníze také budou vypláceny předem. Zvýhodnění od státu však budou moci využít nejen společenství vlastníků. Další zvýhodnění, a to až ve výši 150 tis. Kč, by mělo být dle ministerstva životního prostředí poskytováno jak seniorům, tak osobám pobírajících příspěvky na bydlení či těm, kteří jsou pobirateli invalidních důchodů ve 3. stupni. To by mělo v důsledku znamenat, že společenství vlastníků a bytová družstva by všem jmenovaným musela v platbách ulevit.

Dotace v číslech

Jak přitom situaci vyčíslili odborníci, průměrná cena oprav na 1 bytovou jednotku dosahuje cca ke 400-500 tis. Kč, kdy 150 tis. činí cca 20-30 % z dané částky. Dále se bude odečítat i běžná dotace, která se rozpočítá pro všechny shodně. Nejvyšší finanční podporu pak získají ti, kteří se rozhodnou pro nejvyšší stupeň zateplení. Cílem dotačního programu pak je, aby reálná podpora dosahovala až k 50 % celkové vynaložené částky. V případě domů ve vlastnictví obce může ale podpora činit až  70 %.

Krmě toho bude možné nově čerpat příspěvek na dodatečné výměny oken v bytových domech, a to až 12 tis. Kč na každé okno. Vláda zároveň plánuje ještě další finanční podporu ve znevýhodněných obcích s rozšířenou působností. V těchto oblastech budou moci lidé k poskytované dotaci získat ještě další 10% bonus, a to jak v případě bytovek, tak i rodinných domů.