Kde všude se nesmí kouřit. Mylné představy o kouření na zastávkách MHD a předzahrádkách

Zdroj: pixnio.com, free image

V přístřešku tramvajové zastávky se krčilo šest lidí včetně jedné kuřačky a pozorovalo neúnavný déšť. A také intenzivně inhalovalo cigaretový dým. Jedna starší paní začala kašlat. Kuřačce však nikdo nic neřekl a ji samotnou očividně nenapadlo, že dělá něco špatně. Porušovala zákon, široko daleko nebyl však nikdo, kdo by ji pokutoval. Ale hlavně, takové chování není o zákoně a zákazech, ale o normální lidské ohleduplnosti. Cožpak kuřáci nechápou, že zplodiny z cigaret doslova otravují čistý vzduch a že jejich vdechování může druhým lidem působit velké problémy?

 Svět podle kuřáka

Správný kuřák se řídí heslem Cigareta – nejlepší přítel člověka. Má za to, že normální je kouřit, a to pokud možno vždy a všude. Informace o škodlivosti kouření považuje za výplod závistivé fantazie nekuřáků, kteří svého nejlepšího přítele stále hledají. Ideální svět podle něj je takový, kdy do baru, vlaku či na ulici vstoupí člověk a ohleduplně se kolemjdoucích zeptá: „Promiňte, nebude vám vadit, když nebudu kouřit?“

Kde se nesmí kouřit

V r. 2017 vstoupil v účinnost, a následně prošel úpravami, tzv. antikuřácký zákon, který vymezil nová pravidla týkající se zákazu kouření. V § 8 uvádí, kde se nesmí kouřit:

a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření (např. nákupní centra);

b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření;

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (např. na autobusové, tramvajové nebo vlakové zastávce kryté i nekryté);

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy (např. metro, autobus. taxi);

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem (např. nemocnice, lázně, rehabilitační centra), s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí;

f) ve škole a školském zařízení (např. družiny, kroužky);

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí (např. dětský domov), dále v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let;

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let;

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

j) ve vnitřních prostorách sloužící k zábavě (např. kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala) a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce (např. zastřešené koncerty venku, v altánech atd., zastřešení je totiž považováno za sdílený uzavřený prostor);

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (např. jídelny, restaurace), s výjimkou užívání vodních dýmek;

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Normální vs. elektronické cigarety

Co se týká elektronických cigaret, platí pro ně rovněž zákaz v místech uvedených v bodech a) až j), opět s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje. Takže na rozdíl od klasické cigarety si můžete potáhnout z elektronické cigarety v restauraci, jídelně, baru, čajovně nebo v prostorách zoo.

Kouření na zastávkách MHD

Člověk užívající si s cigaretou na tramvajové či autobusové zastávce je, naneštěstí, naprosto normálním jevem. Někteří kuřáci oponují tím, že na zastávce není nápis ani piktogram zakazující kouření. Jiní tvrdí, že zákaz se vztahuje jen na klasické cigarety, nikoli na elektronické. A další, že zákaz kouření platí jen v přístřešku zastávky, ale pár kroků od něj již nikoli. Zákon procházel v průběhu let úpravami, takže tvrzení o kouření vedle přístřešku je již dávno minulostí. V současnosti § 8 písm. c) jasně říká: „Zakazuje se kouřit na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy“. Z § 9 odst. 2 a odst.  3 vyplývá, že právě prostor v bodu c), tj. nástupiště, přístřešky a čekárna veřejné dopravy, nemusí být označen zákazem kouření a zákazem používání elektronických cigaret.

Kouření v předzahrádkách

Ze zákona nevyplývá zákaz kouření v předzahrádkách restaurací, tudíž je povoleno. Pozor, není tomu tak ovšem vždy. Pokud je předzahrádka umístěna např. v pasáži domu, pak se zde kouřit nesmí. Lze ji totiž považovat za součást vnitřního prostoru pasáže, v němž je kouření zákonem zakázáno.

Jaká hrozí pokuta

Pokud nedodržíte zákaz kouření a zapálíte si tam, kde to je zakázáno, dopustíte se přestupku, za který vám může být uloženo až 5 000 Kč. Odhazování nedopalků rovněž není v pořádku. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, který nemusí vždy skončit jen domluvou. Maximální výše pokuty u přestupku proti veřejnému pořádku činí 20 000 Kč.

Zdroj: Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v aktuálním znění