Týmy duševního zdraví se ve školách osvědčily. Ministerstvo je chce zavést napříč republikou

Zdroj: Pexels/Pixabay

ČESKO – I když na duševní zdraví dětí, žáků základních škol a studentů těch středních, pozornost upoutala zejména covidová pandemie a dva roky nucené izolace, zdá se, že problém je mnohem komplexnější. Ostatně, např. šikany a dalších problémů ve vzdělávacích institucích postupně přibývá. Na děti jsou také z mnoha stran vyvíjeny stále větší nároky. Ministerstvo školství tak dva roky testovalo efektivnost pilotního projektu „týmů duševního zdraví“. A jelikož se osvědčil, měl by tento systém být postupně zaveden v celé republice.

Celorepublikový problém: duševní zdraví dětí

Situace se zdá být poměrně kritická. Najít v současné době dětského psychologa je mnohde skutečně nadlidský úkon. A zatímco odborníků je nedostatek, dětských klientů, kteří potřebují pomoc, přibývá. Tyto skutečnosti potvrdily i výsledky pilotního projektu ministerstva školství, resp. ti, kdo byli členy tzv. mobilních týmů duševního zdraví. Tyto týmy byly po dobu dvou let k dispozici ve vybraných regionech a odborníci poskytovali odbornou pomoc a konzultace jak dětem, tak i jejich rodičům a také pedagogům. I sami pedagogové přitom činnost týmů velmi ocenili, dlouho totiž bylo duševní zdraví ve školách tabu.

S čím se děti potýkají?

Nejčastějšími problémy, s nimiž se děti potýkají, jsou dle zjištění různé úzkosti, a to např. ze školy, ale i z kolektivu apod. Těmi, kdo pomoc pracovníků mobilních týmu využívali nejčastěji, byli žáci druhých stupňů základních škol – a o konzultace nejčastěji žádali jejich rodiče.

Pracovníci mobilních týmu za dobu svého působení poskytli více jak pět tisíc odborných konzultací a dle finálních výstupů z projektu bylo prokázáno, že se díky působení týmu daří zavčas odhalit nejen psychické problémy dětí, ale také šikanu nebo i různé problémy v rodinách. Tímto způsobem je přitom možné již v počátku eliminovat potřebu vyhledávání dalších specialistů, kteří jsou nezřídka třeba, když dětem jejich potíže – obrazně řečeno – přerostou přes hlavu. „Když posílíme roli prevence, pedopsychiatr tu může být jen pro ty nejvážnější případy,“ shrnula Lenka Hečková, odborná garantka a manažerka advokačního týmu SOFA.

Týmy duševního zdraví do každé školy

Vzhledem k tomu, že se týmu duševního zdraví, které jsou schopné poskytovat pomoc dle potřeby na kterékoliv ze škol, osvědčily, mělo by se jejich působení v rámci českého školského systému stát běžnou praxí. Přesně to tedy plánuje ministerstvo školství. „Učitelé získají pocit jistoty při práci s žáky s různými duševními potížemi, proto bychom rádi podpořili systémovější zavedení mobilních týmu dětského duševního zdraví do všech regionů,“ vysvětlil  záměry resortu Ferdinand Hrdlička, zmocněnec MŠMT pro dětské duševní zdraví. Dle jeho slov by v každém jednotlivém kraji měly začít působit dva takto specializované týmy. V některých částech Česka přitom již podobné projekty (byť ne na takto organizované bázi) fungují.

Než však budou mobilní týmy duševního zdraví činné skutečně napříč republikou, měli by rodiče, kteří pozorují u svých dětí nestandardní chování, zvážit např. kontaktování Linky bezpečí či návštěvu některého z dostupných krizových center. Samozřejmě by mělo následovat i zapsání se do pořadníku k psychoterapeutovi.