Vyměňte svůj starý kotel. V kraji opět začnou kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Zdroj: Krajský úřad Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Opět si můžete požádat o dotaci na výměnu kotle pro nízkopříjmové domácnosti. Nová výzva začne v celém kraji 26. června. Celkem je v regionu připraveno přes sedmdesát sedm milionů korun a žadatelé, kteří splní kritéria mohou obdržet až 95 procent celkových způsobilých výdajů.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na pondělí 4. září prostřednictvím webové aplikace, kterou  naleznete na webu kraje s následným doručením vytištěné a podepsané žádosti s přílohami na Krajský úřad v Pardubicích. „ Připraveno bude 77 milionů korun na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu. Podporovány jsou kotle na biomasu s ručním přikládáním, kotle na biomasu s automatickým přikládáním a tepelná čerpadla,“ uvedl radní Pardubického kraje Ladislav Valtr. Nebude možné podpořit pořízení nového plynového kondenzačního kotle. Podpora kotlů na biomasu činí až sto třicet tisíc korun a u tepelného čerpadla je to až sto osmdesát tisíc korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pro koho je dotace určena:

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dne podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně. Dále potom pro domácnosti, ve kterých žadatel nebo člen jeho domácnosti v době od prvního ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení. Z

Vyhlášení výzvy je stanoveno na pondělí 26. června a příjem žádostí začne v pondělí 4. září. „Dlouhodobě se nám osvědčilo přijímat žádosti pomocí webové aplikace s tím, že žadatelé mají následně deset dnů na doručení ve fyzické podobě na krajský úřad,“ objasnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V této aplikaci můžete žádost vyplňovat už ode dne vyhlášení dotačního programu, takže máte velký časový prostor na přípravu.