Víte, co dělají vaše děti na internetu? Na 170 tisíc dětí a dospívajících se online chová rizikově

Zdroj: Pexels/ Max Fischer

ČESKO – Různých výzkumů zaměřujících se na uživatele internetu vzniká nespočet. Aktuální výsledky jednoho z nich jsou ale více alarmující než jiné, týkají se totiž dětí a dospívajících. A jak data ukázala, rizikové chování online je v Česku běžnou praxí, stejně jako nadměrný čas, který děti a dospívající na internetu tráví. Ničím neobvyklým pak není ani udržování kontaktu s lidmi, které děti osobně vůbec neznají…

Průzkum prováděla na objednávku mobilního operátora agentura NMS Market Research a zahrnula téměř 5 tisíc respondentů. Tuto „výzkumnou skupinu“ tvořili jak děti a dospívající, tak i jejich rodiče. Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se děti ve věku 8-15 let v internetovém světě chovají a zda o tom jejich rodiče mají alespoň základní povědomí. A výsledky nejsou zrovna radostné.

Co ukazují data?

Využívání internetu v mobilním telefonu je dnes běžnou praxí, není tedy divu, že i sledovaná skupina dětí a dospívajících tráví se svým mobilem online téměř 3,5 hodiny denně. Při zaměření se specificky na dospívající ve věku 14-15 let se tento čas ještě o hodinu prodlužuje – aniž by o tom rodiče měli tušení. Společně s tím, jak věk dětí narůstá, nejenže roste čas trávený na internetu, ale zvyšuje se také rodičovská nevědomost o tom, co jejich potomci online dělají.

V aktivitách, kterým se děti a dospívající věnují nejvíce, převažuje sledování sociálních sítí, přičemž největší oblibě se dlouhodobě těší zejména YouTube. Na tuto síť je přitom daná generace zvyklá prakticky od mala. Ovšem samozřejmě, že děti nesledují jen videa. Jak zmiňovaný průzkum ukázal, čtyři z deseti dětí mají online přátele, které ale osobně neznají – a přesto s nimi udržují kontakt.  V přepočtu na populaci dětí v Česku to znamená, že se rizikově na internetu chová na 170 tisíc dětí. Do tohoto rizikového chování pak spadá také sdílení fotek a videí zahrnujících nezřídka i osobní informace. Ne náhodou se tedy každý den obracejí na Linku bezpečí děti, které se potýkají se zneužitím osobních fotek a videí. „Velmi často řešíme problematiku sextingu, kdy v rámci nějakého intimního vztahu děti nafotí fotografie, které bývají po rozchodu využívány ke vzájemné mstě,“ uvedla tak Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí.

Z šetření také vyplynulo, že čím větší množství času děti v kyberprostoru tráví, tím větším nebezpečím jsou vystaveny. Mohou čelit kyberšikaně nebo tzv. extorzi. Tehdy jsou lidé vydíráni právě kvůli sídleným fotografiím. Těmito trestnými činy se zabývají také specializovaní policisté. „Policie má pro tyto případy dva typy expertů. Jednou skupinou jsou IT odborníci, kteří se zaobírají tím, jak zajistit data a zjistit, kdo je neznámý pachatel. Druhou skupinou jsou policisté vycvičení na výslechy dětských svědků,“ objasnil Jaroslav Hrabálek z Úřadu kriminální služby a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

Co pomůže?

Zakazovat dětem využívat internet či mobilní telefon příliš smysl nemá. Odborníci se shodují, že klíčová je zejména komunikace mezi rodiči a dětmi, a také vytváření takové rodinné atmosféry, díky níž bude mít dítě jistotu, že na problémy není samo. Samozřejmě, že je třeba volit také komunikační strategie adekvátní věku dítěte – zatímco u mladších dětí je klíčový spíše dohled, u těch starších komunikace, otevřenost a vztah postavený na důvěře. Rodiče by taky svým dětem a jejich chování měli věnovat vyšší míru pozornosti a zejména by neměli podceňovat byť jen třeba drobné změny chování.