V soutěži Urbanistický projekt roku zabodoval pardubický Červeňák

Zdroj: Město Pardubice

PARDUBICE – Minulý týden v pražské Galerii Nadace ABF proběhla soutěž Urbanistický projekt roku 2023, do kterého se letos zapojil i pardubický projekt. Územní studie oblasti Červeňáku si získala velký obdiv poroty a dostala zajímavou cenu.

V devátém ročníku soutěže Urbanistický projekt roku 2023, do kterého se přihlásilo osmnáct studií, obdržela územní studie Pardubice-Červeňák zvláštní cenu – Cenu českého svazu stavebních inženýrů. O ocenění rozhodla odborná porota členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a další. Cenu přebral tým autorů územní studie v čele s paní inženýrkou Janou Kohlovou. „Mám velkou radost, že územní studie k Červeňáku porotu zaujala natolik, že se jí rozhodla udělit zvláštní ocenění. Je to odměna za skvělou práci, kterou tým v čele s projektantkou Kohlovou odvedl. Lokalita Červeňák je v Pardubicích ojedinělá,“ řekl náměstek primátora města René Živný.

Porotci v územní studii ocenili mimořádně povedené krajinářsko-architektonické řešení lokality. Lokalita se rozdělí na dvě části – přírodní a rekreační. Obě tyto části se doplní o přípustnou nebo podmíněně přípustnou formu využití území při respektování limitů v území.