Největší požáry za červen, které přinesly několikamilionové škody

Požár v Semíně Zdroj: HZS Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ – Hasiči měli během letošního června na pilno. V celém kraji zasahovali u šest set osmdesáti pěti událostí. Jednalo se o technické události, dopravní nehody i požáry.

Nejčastěji hasiči vyjížděli k technickým událostem, jako vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění nebezpečného hmyzu i následků bouřek. Ve zbytku případů se jednalo o sto sedmnáct dopravních nehod a osmdesát tři požárů.

Staňte se členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Mezi největší události června patří tři požáry:

U požáru přístřešku a traktoru zasahovaly jednotky ve Chvaleticích 21. června. Škoda se vyšplhala na neuvěřitelných patnáct milionů korun. Příčinou požáru byla nepředpokládaná technická závada na elektroinstalaci traktoru.

5. června hasiči hasili ve Starém Mateřově objekt autoservisu. Škoda je vyčíslena na jedenáct milionů čtyři sta padesát tisíc korun. Příčinou požáru byla nepředpokládaná technická závada na elektroinstalaci vedle stojícího stroje.

Posledním největším požárem s největší škodou je požár skladu sena v Semíně. 20. června tam jednotky hasičů zápasily s plameny. Škoda dosáhla deseti milionů šest set tisíc korun. Příčinou bylo biologické samovznícení uskladněného materiálu.